Kreirajmo zajedno Nedelju otvorenih podataka 2019!

28. February 2019.

UNDP i Kancelarija za IT i e-Upravu Vas pozivaju da predložite događaj koji bi se održao u okviru Nedelje otvorenih podataka, od 1. do 7. aprila 2019. godine, i odvija se paralelno sa regionalnim Digitalnim samitom (Western Balkans Digital Summit).

Nedelja otvorenih podataka obuhvata niz besplatnih javnih događaja različitih formata na temu otvorenih podataka. Kako je to izgledalo prethodne godine, pogledajte ovde. Ove godine želimo da pozovemo partnere da sa nama zajedno osmisle kako će Nedelja otvorenih podataka 2019. izgledati. Tražimo inovativne ideje i predloge koji će odgovoriti na potrebe zajednice okupljene oko teme otvorenih podataka (za više detalja pogledajte ovde).

Poziv je otvoren i za davanje predloga za sadržaj u okviru događaja za koje već postoje obezbeđeni resursi, kao i za one kojima treba finansijska podrška da bi se organizovali. Događaj može da se realizuje u bilo kom gradu i opštini na teritoriji Srbije.

Ideju mogu kandidovati pojedinci, organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke ustanove i preduzeća, a UNDP će za odabrane događaje nadoknaditi direktne troškove organizacije.

Okvirni iznos ovakve podrške je do 2,500 američkih dolara.

Prednost će imati predlozi koji su najrazrađeniji (potvrđene lokacije, teme, predavači/treneri, itd.) i koji najbolje odgovaraju na utvrđene potrebe Open Data zajednice.

Rok za prijavu ideja za događaj u okviru Nedelje otvorenih podataka je 14. mart 2019. godine, do podne. Komisija će odabrati najbolje ideje do 18. marta 2019. godine. Ne postoji ograničenje u broju prijava od strane jednog podnosioca.

Za sva pitanja, kao i za prijavu na poziv, možete nas kontaktirati na grants.rs@undp.org.

Da biste predložili svoju ideju, pošaljite popunjen formular za prijavu, koji možete preuzeti na sledećem linku (poziv i prijavni formular su u jednom dokumentu). Ukoliko je podnosilac fizičko lice, uz prijavu je potrebno dostaviti i CV u slobodnom formatu.