Răspunsul PNUD

Susținem refugiații și comunitățile-gazdă din Moldova

PNUD își extinde sprijinul pentru Moldova, în condițiile în care un război prelungit în țara vecină ar aduce mii de persoane sub pragul sărăciei.

De la începutul războiului din Ucraina, oamenii din Moldova, precum și autoritățile naționale și locale, și-au deschis inimile și casele pentru cei care caută refugiu de distrugerile și haosul lăsat în urmă. PNUD s-a implicat rapid pentru a-și sprijini partenerii naționali și locali pentru a răspunde fluxului de refugiați – prin îmbunătățirea condițiilor de viață și acoperirea nevoilor esențiale ale refugiaților, promovarea accesului la muncă decentă, oferirea de sprijin juridic și psihosocial și sprijinirea accesului la un mediu de învățare sigur și continuu.

PNUD lucrează în peste 75 de comunități-gazdă de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru a se asigura că peste 38.500 de refugiați din Ucraina beneficiază de sprijinul de care au nevoie.

Rezultate-cheie:

 • Peste 22.500 de refugiați de pe ambele maluri ale Nistrului au primit produse de bază, jucării și cadouri pentru copii și au beneficiat de mobilier, aparate de uz casnic și echipamente IT distribuite adăposturilor de refugiați.
 • Peste 2.000 de persoane, inclusiv refugiați din Ucraina, au participat la cinci târguri de locuri de muncă organizate la Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni și Căușeni.
 • 169 de refugiați de pe ambele maluri ale Nistrului au urmat cursuri de formare profesională și alfabetizare digitală, care s-au transformat în oportunități de angajare, descoperire de noi talente, contribuind la starea de calm psihologic.
 • 5 companii locale sunt sprijinite pentru extinderea producției, așteptându-se să fie create peste 50 de noi locuri de muncă, inclusiv pentru refugiați.
 • Aprox. 1.000 de refugiați de pe ambele maluri ale Nistrului au primit asistență juridică.
 • Peste 2.000 de refugiați de pe ambele maluri ale Nistrului au primit sprijin psihosocial, inclusiv prin activități recreative și educaționale pentru copii.
 • Peste 2.000 de refugiați de pe ambele maluri ale Nistrului au primit îngrijiri medicale și au fost ajutați să acopere cheltuielile legate de medicamente.
 • 150 de parajuriști și asistenți sociali au fost instruiți pentru a răspunde nevoilor refugiaților.
 • Peste 10.000 de refugiați de pe ambele maluri au primit informații despre serviciile și asistența disponibilă refugiaților în Moldova.
 • 17 tineri refugiați au putut studia disciplinele STEM folosind echipamentele furnizate unui laborator digital de pe malul stâng al râului Nistru.
 • 12 comunități au organizat tabere de vară care au reunit copii refugiați și copii din comunitățile locale și din diasporă.

Aproximativ 12,87 milioane USD au fost alocate de PNUD și partenerii săi – UE, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Elveția, Japonia – pentru a acoperi parțial nevoile imediate ale refugiaților și ale comunităților-gazdă, precum și pentru a sprijini incluziunea socio-economică a persoanelor care fug de război, prin promovarea oportunităților de angajare, extinderea accesului acestora la servicii publice și asigurarea coeziunii sociale.

Oferta PNUD pentru reziliența economică, socială și de mediu a Moldovei

PNUD își propune să îmbunătățească reziliența economică, socială și de mediu a țării, construindu-și sprijinul în baza a patru piloni:

 1. Reziliența economică și socială
 2. Incluziunea socio-economică și coeziunea socială
 3. Energia, securitatea alimentară și reziliența de mediu
 4. Buna guvernare, statul de drept și anticorupția

Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice din Moldova

Consecințele războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova sunt de amploare, cu efecte considerabile asupra segmentelor deja vulnerabile și sărace. În baza unui exercițiu recent de simulare, PNUD estimează că numărul de persoane care trăiesc în sărăcie, din cauza impactului războiului, inclusiv a inflației ridicate, s-ar putea tripla până la aproximativ 35% din populație. PNUD mai estimează că peste 63% dintre familiile din Moldova s-ar putea confrunta cu sărăcie energetică în acest an.

Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, creat de Guvernul Republicii Moldova cu susținerea PNUD, va atenua pozitiv această tendință, sprijinind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic prin compensații pe termen scurt și intervenții de eficiență energetică pe termen lung. PNUD ajută la mobilizarea resurselor pentru Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice din Moldova.

Grupul de lucru privind incluziunea și mijloacele de trai

PNUD cooperează îndeaproape cu entitățile ONU și alți actori implicați în activități umanitare pentru a acoperi necesitățile de asistență pentru Moldova, provocate de războiul din Ucraina. Activitatea noastră este corelată cu Planul Regional de Răspuns pentru Refugiați (RRRP), care relevă răspunsul și activitățile comprehensive necesare pentru a susține eforturile țărilor de a proteja și acorda asistență refugiaților din Ucraina. Adițional, PNUD și Cancelaria de Stat conduc grupul de lucru inter-agenții pentru incluziune și mijloace de trai, care coordonează și ghidează partenerii care lucrează în acest domeniu și permite un răspuns coerent. Prin concentrarea eforturilor pe reziliența economică, socială și de mediu, PNUD și partenerii săi vor putea să sprijine nevoile umanitare actuale ale Guvernului Republicii Moldova, contribuind în același timp la realizarea priorităților de dezvoltare durabilă ale țării pe termen mediu și lung, în spiritul nexus-ului umanitar-dezvoltare-pace.

Află mai multe despre activitatea grupului de lucru