Implementarea protecției temporare acordate pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor strămutate din Ucraina: situația după șase luni

Implementarea protecției temporare acordate pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor strămutate din Ucraina: situația după șase luni

pdf (1MB)

Download

Implementarea protecției temporare acordate pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor strămutate din Ucraina: situația după șase luni

16 October 2023

Studiul analizează necesitățile refugiaților din Ucraina în procesul de obținere a protecției temporare pe teritoriul Republicii Moldova. În particular, sunt examinate barierele întâmpinate și experiențele beneficiarilor de protecție temporară în procesul de documentare și de realizare a drepturilor de acces la cazare, liberă circulație, a drepturilor la muncă, asistență și protecție socială, ocrotire a sănătății, dar și la învățătură. 

În urma cercetării efectuată pe un eșantion de 1139 de refugiați ucraineni, dar și a discuțiilor cu opt consilieri juridici din cadrul Centrului de Drept al Avocaților (CDA), experții au constatat că instituirea formei de protecție temporară a oferit un statut juridic mai sigur refugiaților din Ucraina stabiliți în Moldova și a constituit un pas-cheie către o mai bună incluziune a acestora. 

Studiul a fost elaborat de CDA, cu sprijinul financiar oferit de Guvernul Germaniei, prin intermediul proiectului PNUD „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”.