Raport privind evaluarea sărăciei energetice și mecanismelor de susținere în Republica Moldova

Raport privind evaluarea sărăciei energetice și mecanismelor de susținere în Republica Moldova

9 September 2022

Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra abordărilor privind sărăcia energetică și mecanismelor de sprijin care vizează sărăcia energetică în Republica Moldova. Sărăcia energetică este o problemă larg răspândită în Europa, iar Moldova este afectată în mod special de aceasta din cauza crizei COVID-19 și crizei energetice de la sfârșitul anului 2021. Principalele constatări prezintă trei abordări pentru a măsura sărăcia energetică, subliniind, totodată, că tipurile de sărăcie energetică arată că locuitorii din mediul rural, femeile și persoanele cu dizabilități sunt afectate în mod deosebit de sărăcia energetică în Republica Moldova. Analizele și recomandările au fost utilizate pentru a formula recomandări de politici publice, pentru ca Guvernul să combată sărăcia energetică în cel mai eficient mod, prin dezvoltarea celui mai adecvat mecanism de compensare a populației.