Îndrumarul „Evaluarea strategică de mediu” pentru autorităților publice locale

Îndrumarul „Evaluarea strategică de mediu” pentru autorităților publice locale

5 May 2023

Îndrumarul „Evaluarea strategică de mediu” vine în ajutorul autorităților publice locale și prezintă etapele evaluării în conformitate cu legislația în vigoare. Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, cu asistența financiară a Suediei.

Îndrumarul a fost elaborat în corespundere cu versiunea modificată a Legii nr.11/2017 privind Evaluarea Strategică de Mediu (MO326-333/21.10.22 art.626), care va intra în vigoare din 21.10.2023. 

Scopul Legii este instituirea unui cadru juridic privind efectuarea ESM, inclusiv a procedurii respective în context transfrontalier, dacă este cazul, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a mediului, a prevenirii sau diminuării efectelor negative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populației.