Îndrumarul „Evaluarea impactului asupra mediului” pentru autoritățile publice locale

Îndrumarul „Evaluarea impactului asupra mediului” pentru autoritățile publice locale

5 May 2023

Îndrumarul „Evaluarea impactului asupra mediului” pentru autoritățile publice locale a fost elaborat în cadrul proiectului PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, cu asistența financiară a Suediei. Prin integrarea aspectelor de mediu în luarea deciziilor strategice, autoritățile locale vor putea asigura managementul durabil al resurselor naturale.

Îndrumarul se bazează pe versiunea modificată a Legii nr.86/2014 privind Evaluarea Impactului asupra Mediului (MO343-348/04.11.22 art.649), care va intra în vigoare din 04.11.2023.

Scopul Legii este instituirea unui cadru juridic de funcționare a mecanismului de EIM (evaluare a impactului asupra mediului) pentru diverse activități planificate, publice și private și a mecanismului de evaluare a biodiversității pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele inițiale, a impactului semnificativ asupra mediului și sănătății populației, precum și pentru implementarea obligațiilor asumate de Republica Moldova pe plan internațional.