Expertiza anticorupție 2016-2018: eficiență, costuri, impact

Expertiza anticorupție 2016-2018: eficiență, costuri, impact

5 December 2020

Studiul analizează felul în care autoritățile statului pun în aplicare în perioada 2016-2018 prevederile referitor la expertiză anticorupție - un instrument de prevenire a corupției, care evaluează în ce măsură conținutul proiectelor de acte legislative și normative corespunde standardelor anticorupție naționale și internaționale. Autorii studiului au constatat că multe acte normative sau proiecte de legi adoptate în perioada 2016-2018 conțin prevederi care promovează interesele private în detrimentul interesului public. În același timp, contrar legislației în vigoare, unele documente oficiale sunt adoptate în lipsa expertizei anticorupție sau ignorându-se recomandările Centrului Național Anticorupție de a exclude prevederi care pot genera corupție. Costurile nerespectării rapoartelor de expertiză anticorupție se ridică la milioane de lei. În perioada 2016-2018, Centrul Național Anticorupție a efectuat expertiza anticorupție a 2697 proiecte de acte normative, ponderea cea mai mare revenind proiectelor de hotărâri de guvern și actelor departamentale.