Evaluarea statisticilor privind criminalitatea și justiția din Republica Moldova

Evaluarea statisticilor privind criminalitatea și justiția din Republica Moldova

20 October 2022

Statisticile privind criminalitatea și justiția din Republica Moldova au fost evaluate de experți naționali și internaționali, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei. Evaluarea, realizată în colaborare cu Biroul Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova, a avut drept scop trecerea în revistă a situației actuale pe segmentul statisticilor privind criminalitatea și justiția, axându-se pe autoritățile implicate în colectarea datelor, pe rolul și capacitatea instituțională a acestora, pe date și mecanisme, pe sistemele existente.

În total, au fost consultate 16 autorități implicate în colectarea și schimbul de date privind criminalitatea și justiția, inclusiv BNS. Drept repere în realizarea evaluării sectoriale au servit, pe de o parte, principiile de calitate din Codul de bune practici ale statisticilor europene printre care sunt relevanța și utilitatea, actualitate, punctualitate și comparabilitatea, în raport cu care a fost determinat gradul de conformitate. Pe de altă parte, evaluatorii PNUD au determinat măsura în care sunt implementate recomandările și clasificările Oficiului Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), precum și au identificat punctele forte și provocările curente ale sistemului statistic național în domeniu.

În baza analizelor efectuate, a fost elaborat un set de recomandări pentru a încuraja operarea unor îmbunătățiri în concordanță cu necesitățile naționale și cu standardele internaționale. Acestea se regăsesc în Raportul de evaluare a statisticilor privind criminalitatea și justiția din Republica Moldova și în Foaia de parcurs pentru a operaționaliza recomandările și pentru a însoți procesul de aliniere în continuare la standardele statistice internaționale relevante și standardele UE.