Бидний тухай

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ) нь дэлхийн 170 гаруй улс орон, нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг НҮБ-ын хөгжлийн төрөлжсөн байгууллага юм. НҮБХХ нь Монгол Улстай арав гаруй жил амжилттай хамтран ажилласны эцэст 1973 онд Улаанбаатар хотод Суурин төлөөлөгчийн газраа нээсэн. Тэр цагаас хойш НҮБХХ нь Монгол Улсад эрх тэгш, тогтвортой хөгжлийг бий болгохын төлөө дэмжлэг үзүүлж ирсэн. НҮБХХ нь Монгол Улсын Засгийн газар болон нийт иргэдэд тогтвортой хөгжлийн зорилтууд болон үндэсний хөгжлийн бусад тэргүүлэх зорилтуудаа хэрэгжүүлэхэд нь тууштайгаар дэмжлэг үзүүлж байна.

Монгол Улсын тухай

 

76.9%

(2020)

Доройтсон газар нутаг

27.8%

(2020)

Ядуурлын түвшнээс доогуур амьдарч буй хүн ам

17.3%

(2020)

УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл

61.1%

(2022)

Оюутнуудын дунд эзлэх эмэгтэйчүүд

96/189

(2022)

Хүний хөгжлийн индекс

6.6%

(2023)

Ажилгүйдлийн түвшин