Балдарды репатриациялоо иштерин чагылдыруудагы сунуштар

Cкачать.pdf

pdf (1MB)

Download

Балдарды репатриациялоо иштерин чагылдыруудагы сунуштар

2022-ж., 29-April

Журналисттер менен блогерлерге сунушталып жаткан ушул окуу курал – согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактардан аялдардын жана балдардын кайтып келиши, айрыкча жаш балдардын фундаменталдык укуктарын камсыз кылуу боюнча мамлекеттердин Эл аралык милдеттенмелери сыяктуу конфликттик-сезимтал темаларды туура чагылдыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуунун алгачкы аракети болуп калды деп ойлойбуз. Биз, аныктамалардын жана түшүнүктөрдүн кыскача сөздүгүн сунуштайбыз. Ошондой эле бул колдонмодо эмнени чагылдырса болот же "Бирөөгө зыян келтирбе" позициясында туруп, эмнени таптакыр чагылдырганга мүмкүн эместиги тууралуу конкреттүү сунуштар камтылган.
Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics