Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун конвенсиясы тууралуу маалымат

Брошюра Факультативный протокол

pdf (1MB)

Download

Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун конвенсиясы тууралуу маалымат

2023-ж., 18-October

Regions and Countries
Sustainable Development Goals