Кыргызстанда 2022-жылы STEM жаатында аялдардын керектөөлөрүн баалоо

Кыргызстанда 2022-жылы STEM жаатында аялдардын керектөөлөрүн баалоо

2023-ж., 5-December

 

Бул отчет коомчулук үчүн англис, кыргыз жана орус тилдеринде Кыргызстандагы БУУӨП сайтында жеткиликтүү. Отчеттун түп нускасы англис тилинде жарыяланган. Кыргыз жана орус тилдерине которууга байланыштуу пикир келишпестиктер же талаш-тартыштар келип чыккан учурда, ишенимдүү маалымат алуу үчүн отчеттун 
англис тилиндеги түп нускасына кайрылууну суранабыз. Ушул басылмада камтылган корутундулар, талдоолор жана сунуштамалар авторлорго таандык жана БУУнун, анын ичинде БУУӨПнын же БУУ мүчө өлкөлөрүнүн расмий позициясын милдеттүү түрдө чагылдырбашы мүмкүн. 

 

Regions and Countries