Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясына Факультативдик протокол

Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясына Факультативдик протокол

pdf (1MB)

Download

Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясына Факультативдик протокол

2023-ж., 23-November

Факультативдик протокол Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясына (МАУК) кошумча макулдашуу болуп саналат жана жекече доо-арыздарды кароо механизмин белгилейт.


https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml


Факультативдик протоколду ратификациялоо, өлкөнүн жарандарына Конвенцияда бекитилген укуктарынын бузулушу жөнүндө арыз менен Майыптыгы бар адамдардын укуктары боюнча БУУнун комитетине кайрылууга укук берет.