Бизнес жана адам укуктары боюнча БУУнун жетектөөчү принциптери боюнча көп берилүүчү суроолор

undp-kg-bhr-1-2-2024

pdf (1MB)

Download

Бизнес жана адам укуктары боюнча БУУнун жетектөөчү принциптери боюнча көп берилүүчү суроолор

2024-ж., 22-January

Көп берилүүчү суроолор камтылган бул басылма Жетектөөчү принциптерди иштеп чыгуунун тарыхын жана мазмунун түшүндүрүүгө жана алардын адам укуктарынын кеңири тутуму жана башка түзүмдөр менен кандай байланышы бар экендиги жөнүндө суроолорго жооп берүүгө багытталган.­

Расмий эмес котормо.

Түп нускасы: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR_ru.pdf