Баткен облусунун жамааттарынын экономикалык ишмердүүлүгүн калыбына келтирүү

Recovery of communities’ economic activity in Batken province

pdf (1MB)

Download

Баткен облусунун жамааттарынын экономикалык ишмердүүлүгүн калыбына келтирүү

2023-ж., 6-March

Баткен облусундагы кризистик кырдаалга жооп катары Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасы (БУУӨП) бул облустун тургундарынын экономикалык ишмердүүлүгүн калыбына келтирүүгө көмөктөшүү үчүн чакан гранттар боюнча кыска мөөнөттүү долбоорду ишке киргизди.