კვლევა ტურიზმისა და სიჯანსაღის ანუ ველნესის სექტორებში არსებული შრომის ბაზრის შესახებ

Report. English

pdf (1MB)

Download

კვლევა ტურიზმისა და სიჯანსაღის ანუ ველნესის სექტორებში არსებული შრომის ბაზრის შესახებ

3 April 2023

წინამდებარე კვლევა შეისწავლის ტურიზმისა და სიჯანსაღის ანუ ველნესის სექტორებში არსებულ შრომის ბაზარს და ეყრდნობა  საქართველოს ხუთი რეგიონის 14 მუნიციპალიტეტში მოპოვებულ მონაცემებს (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, გურია, იმერეთი, კახეთი და რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი).

კვლევა განახორციელდა კვლევითი ორგანიზაციის „ეი-სი-თი“-ს მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და პროფესიული უნარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთით. 

ძირითადი მიგნებები:

  • ქართველი დამსაქმებლები სამსახურის მაძიებელთა დაბალ კვალიფიკაციასა და არასაკმარის მოტივაციას დასაქმების ხელშემშლელ მიზეზებს შორის ასახელებენ. 
  • დამსაქმებელთა უმეტესობა, 88 პროცენტი, პროფესიულ სასწავლებლებთან არ თანამშრომლობს, ხოლო 31 პროცენტი მსგავსი პარტნიორობის უპირატესობებსაც კი ვერ ხედავს. 
  • დამსაქმებელთა მხოლოდ 24 პროცენტს აქვს გამოცდილება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის მხრივ, რაც უმეტესწილად სტუდენტების სტაჟირებასა და პრაქტიკული სწავლების შეთავაზებაში გამოიხატება.
  • მცირე განსხვავებების მიუხედავად, ყველა რეგიონში  ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიებია მომსახურების და გაყიდვების პერსონალის, ტექნიკოსების და დამხმარე სპეციალისტების პროფესიონალური ჯგუფები. 
  • ტურიზმის სექტორში ყველაზე მოთხოვნადი პერსონალია მზარეულები (34%), მიმტანები (20%) და სასტუმროს მომსახურე პერსონალი (15%).