საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ

საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ

23 February 2016

საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ მომზადდა 2012-2015 წლებში და შეიცავს ინფორმაციას სასათბურე გაზების შესახებ.

დოკუმენტის მომზადებაში მონაწილეობა მიიღო გადაწყვეტილების მიმღებთა და ექსპერტების ჯგუფმა, რომელშიც შედიოდნენ საქართველოს მთავრობის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, მუნიციპალიტეტების, აკადემიური და კვლევითი ინსტიტუტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები და კონსულტანტები ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის საკითხებში.  

საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ გამოიცა გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდისა (GEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით. 

შესაბამისი პროექტი: საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ