დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის (ADR) დისტანციური ინსტრუმენტები საქართველოსთვის: Covid-19 და მის მიღმა

დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის (ADR) დისტანციური ინსტრუმენტები საქართველოსთვის: Covid-19 და მის მიღმა

17 July 2020

ანგარიშში განხილულია დისტანციური მედიაციის და ADR-ის მიმართულებით მოწინავე მართლმსაჯულების ქვეყნებში მისი გამოყენების ძირითადი ფორმები, მათ შორის:

  • სატელეფონო მედიაცია
  • ვირტუალური მედიაცია
  • დავის ონლაინ გადაწყვეტა (ODR)

კვლევა ეხება დისტანციური მედიაციის, როგორც პირისპირ ჩატარებული პროცესის ალტერნატივის მიზანშეწონილობას, როგორც პანდემიის პირობებში, ისე ზოგადად, მისი უფრო ფართო გამოყენების მიზნით.

კვლევა მომზადებულია ბარია აჰმედის მიერ, რომელიც დიდ ბრიტანეთში მოღვაწე მედიატორია და აქვს ხანგრძლივი გამოცდილება შედარებითი კვლევების მიმართულებით. კვლევა მომზადებულია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.