საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სიტუაციური ანალიზი. 2021

საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სიტუაციური ანალიზი. 2021

26 January 2022

საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სიტუაციური ანალიზი მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს საქართველოს გაეროს შესაბამისი კონვენციის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებაში.

დოკუმენტში გაანალიზებულია ვრცელი სამაგიდო კვლევის, ინტერვიუებისა და ფოკუს-ჯგუფების შედეგები, ნაჩვენებია შეზღუდული შესაძლებლობის პოლიტიკისა და პრაქტიკის კრიტიკული ხარვეზები და წარმოდგენილია რეკომენდაციები შესაბამისი პროგრამებისა და ინიციატივების განხორციელებისთვის.

ანგარიში შექმნილია გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების პარტნიორობის მრავალ-პარტნიორული ნდობის ფონდის (UNPRPD MPTF) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.