Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini

PIPLS projekat

Projekat unaprijeđenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) ima za cilj osigurati podršku jedinicama lokalne samouprave u poboljšanju transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnom imovinom, što će doprinijeti generisanju sredstava za kapitalne investicije i unaprijeđenju u pružanju usluga građanima.

Cilj PIPLS projekta

Projekat nastoji poboljšati pristup kritičnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i veća ulaganja u lokalnu infrastrukturu. 

 

Projekat finansira Švedska, a implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz podršku 3 kantona i 22 jedinice lokalne samouprave (JLS).

Šta će PIPLS uraditi?

Projekat će pomoći partnerskim lokalnim samoupravama u uspostavi sistema za strateško upravljanje javnom imovinom, te unaprijeđenju sposobnosti zaposlenika u upravljanju tim sistemom. U svrhu efikasnog korištenja dostupnih finansijskih sredstava, Projekat će također pružiti direktnu podršku općinskim i kantonalnim vladama u primjeni metoda pametnog upravljanja prihodima i rashodima, čime će se doprinijeti stvaranju prihoda za kapitalne investicije. Racionalizacijom javne potrošnje, više sredstava će biti dostupno za ulaganje u nove javne usluge jačanjem sistema internih finansijskih kontrola te uvođenjem višeg nivoa nadzora nad procedurama finansijskog upravljanja u JLS. Također, Projekat će podržati uspostavu i unapređenje sistema za javne nabavke u JLS.

Konačno, projekat će raditi sa novoizabranim i reformski orijentisanim gradonačelnicima u ostvarivanju progresivne agende orijentisane na usluge kroz njegovu komponentu Instrumenta za tehničku pomoć (TAF). Novoizabrani čelnici lokalnih vlasti će dobiti podršku u pružanju svojih prioritetnih intervencija u okviru četiri tematske oblasti: digitalno upravljanje; pružanje usluga i infrastruktura; lokalni ekonomski razvoj; i finansijsko upravljanje.
 

PIPLS collage workshops & trainings

Primarni korisnici

  • • 22 partnerske JLS i 3 partnerska kantona u kojima će PIPLS uspostaviti i institucionalizirati poboljšane prakse dobrog upravljanja, uključujući implementaciju poboljšanja u infrastrukturi neophodnoj za pružanje javnih usluga u 9 od ovih JLS.
  • Približno 20.000 stanovnika (od kojih cca. 50% su žene) u ciljnim lokalitetima koji će će imati bolji pristup kvalitetnim lokalnim uslugama.
  • Do 10 jedinica lokalne samouprave koje će biti podržane kroz inicijative za jačanje kapaciteta novoizabranih načelnika/gradonačelnika. 
     
PIPLS air purifiers delivery in Sarajevo

Očekivani rezultati

  • Poboljšanje u pružanju javnih usluga kroz bolje upravljanje javnim sredstvima općina.
  • Povećanje prihoda i bolje upravljanje rashodima kroz jačanje sistema internih kontrola i javnih nabavki.
  • Unapređenje infrastrukture za javne usluge.
  • Načelnici/gradonačelnici podržani u sprovođenju njihovih reformskh agenda s ciljem unapređenja životnog kvaliteta u njihovim JLS.

Status

U toku

Početak projekta:

januar 2021

Očekivani rok završetka:

decembar 2023

Geografsko područje

Bosna i Herzegovina

Donatori

Švedska, Razvojni program Ujedninjenih nacija u BiH i lokalne jedinice samouprave u BiH

Partners

Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), entiteska Ministarstva finansija, Ured za razvoj i europske integracije Posavske Županije, entitetski Savezi opština i gradova, tri kantona i 22 JLS

Impact

START DATE

January 2021

END DATE

December 2023

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$3,169,969

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2020$0

2021$380,328

2022$1,109,095

2023$917,100

Full Project information