Page content

UNDP u Bosni i Hercegovini

O nama

Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, uz podršku globalne mreže UNDP-a, pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i koristi međunarodnu pomoć od 1996. godine. Naši glavni ciljevi su rekonstrukcija zemlje nakon sukoba, podrška i izgradnja domaćih kapaciteta u ključnim sektora, unaprijeđenje ljudskog razvoja i pružanje podrške da se fokus planiranja razvoja pomjeri sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Državnog tima UN-a (UNCT) u BiH – a samim tim i rad UNDP-a – vođen je Okvirom saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj (UNSDCF) za Bosnu i Hercegovinu 2021-2025, koji je potpisan s Vijećem ministara Bosne i Hercegovine u maju 2021. godine. Predstavlja zajedničku opredijeljenost za rad u bliskom partnerstvu za rezultate definisane ovim Okvirom saradnje koji će pomoći svim ljudima u BiH da žive duže, zdravije i prosperitetnije i sigurnije.

S ciljem poboljšanja života građanki i građana Bosne i Hercegovine, jačanja napora za postizanje mirnog demokratskog društva i pomoći BiH u postizanju dugoročnog održivog razvoja i ciljeva održivog razvoja, UNDP fokusira svoj program na tri prioritetna područja UNSCDF-a:

 • Održiv, otporan i inkluzivan rast
 • Upravljanje i vladavina prava usmjerena na ljude, i
 • Angažman građana i zajednice za društvenu koheziju.

 

Strateški prioritet BiH je pristupanje EU. Stoga, kako bismo pomogli zemlji na njenom evropskom putu, naš program za 2021-2025. je usmjeren na sljedeća pažljivo planirana sektorska pitanja:

 • Prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena,
 • Održivo upravljanje i zaštita prirodnih resursa,
 • Održivi ekonomski rast i zapošljavanje,
 • Politički i regulatorni okviri koji doprinose održivom rastu,
 • Dobro upravljanje i kvalitetne javne usluge,
 • Socijalna politika i socijalne usluge,
 • Vladavina prava,
 • Sigurnost
 • Osnaživanje civilnog društva
 • Dinamične i tolerantne zajednice i aktivni građani i građanke.

Menadžment

Uredom UNDP-a u BiH upravljaju rezidentna predstavnica UNDP-a, gđa. Steliana Nedera i zamjenik rezidentnog predstavnika UNDP-a, g. Stephen Kinloch Pichat, koji su odgovorni za osiguravanje efikasnog svakodnevnog upravljanja Uredom UNDP-a u zemlji i preuzimaju ukupnu odgovornost za Programi i operacije UNDP-a za osiguranje koherentnosti i strateškog usmjerenja aktivnosti UNDP-a.

UNDP radi u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima kroz ključna ministarstva, odjele i agencije. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a sprovode partneri za implementaciju, po potrebi, uključujući partnere iz institucija vlasti od državnog do lokalnog nivoa i organizacije civilnog društva.

30%

prosječno smanjenje troškova grijanja u javnim zgradama nakon uvođenja mjera energetske efikasnosti

35%

smanjenje viškova municije i ostataka rata od početka djelovanja UNDP-a

1,3 miliona

stanovnica i stanovnika zemlje koje ima bolji pristup javnim uslugama zahvaljujući aktivnostima UNDP-a