UNDP u Bosni i Hercegovini

O nama

Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, uz podršku globalne mreže UNDP-a, pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i koristi međunarodnu pomoć od 1996. godine. Naši glavni ciljevi su rekonstrukcija zemlje nakon sukoba, podrška i izgradnja domaćih kapaciteta u ključnim sektora, unaprijeđenje ljudskog razvoja i pružanje podrške da se fokus planiranja razvoja pomjeri sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Državnog tima UN-a (UNCT) u BiH – a samim tim i rad UNDP-a – vođen je Okvirom saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj (UNSDCF) za Bosnu i Hercegovinu 2021-2025, koji je potpisan s Vijećem ministara Bosne i Hercegovine u maju 2021. godine. Predstavlja zajedničku opredijeljenost za rad u bliskom partnerstvu za rezultate definisane ovim Okvirom saradnje koji će pomoći svim ljudima u BiH da žive duže, zdravije i prosperitetnije i sigurnije.

Rodno osviješteno djelovanje 

Rodno osviješteno djelovanje osigurano je u tri prioritetna područja UNSCDF-a, zajedno sa širokim rasponom strateških aktivnosti našeg programa. Održiv, otporan i uključiv rast može se postići samo sistemskim uključivanjem žena na tržište rada, njihovim aktivnim učestvovanjem u zelenim i održivim privredama i korištenjem prednosti koje pružaju, te razmatranjem njihovih specifičnih potreba i prioriteta u kreiranju politika te osmišljavanju i pružanju javnih službi. Upravljanje usmjereno na ljude i inicijative za vladavinu prava aktivno uključuju ravnopravno učestvovanje žena u javnim prostorima, na vodećim pozicijama i na svim mjestima gdje se donose odluke. Naše intervencije s ciljem poticanja angažmana građanki, građana i zajednice primjenjuju pristup u kom su žene pokretači promjena jer se društvena kohezija može održati samo u društvima u kojima žene uživaju jednaka prava, u kojima su njihove posebne potrebe i prioriteti zadovoljeni i u kojima su zaštićene od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Klimatske promjene i degradacija okoliša duboko su rodno uvjetovani i utječu na žene na nerazmjeran i specifičan način. Iz tog razloga prilagođavanje klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, te održivo upravljanje i zaštita prirodnih resursa uzimaju u obzir rodne dimenzije zaštite okoliša i djelovanja. Takođe, osnaženo i aktivno civilno društvo ostvarit će svoj puni potencijal samo ako se čuju glasovi žena u svoj njihovoj raznolikosti, ako se podržavaju organizacije civilnog društva koje vode žene, te ako se ojačaju sinergije među ženskim mrežama u njihovim pokušajima da postignu transformativnu, dugotrajnu i rodno-osjetljivu promjenu.

S ciljem poboljšanja života građanki i građana Bosne i Hercegovine, jačanja napora za postizanje mirnog demokratskog društva i pomoći BiH u postizanju dugoročnog održivog razvoja i ciljeva održivog razvoja, UNDP fokusira svoj program na tri prioritetna područja UNSCDF-a:

 • Održiv, otporan i inkluzivan rast
 • Upravljanje i vladavina prava usmjerena na ljude, i
 • Angažman građana i zajednice za društvenu koheziju.

 

Strateški prioritet BiH je pristupanje EU. Stoga, kako bismo pomogli zemlji na njenom evropskom putu, naš program za 2021-2025. je usmjeren na sljedeća pažljivo planirana sektorska pitanja:

 • Prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena,
 • Održivo upravljanje i zaštita prirodnih resursa,
 • Održivi ekonomski rast i zapošljavanje,
 • Politički i regulatorni okviri koji doprinose održivom rastu,
 • Dobro upravljanje i kvalitetne javne usluge,
 • Socijalna politika i socijalne usluge,
 • Vladavina prava,
 • Sigurnost
 • Osnaživanje civilnog društva
 • Dinamične i tolerantne zajednice i aktivni građani i građanke.

Menadžment

Uredom UNDP-a u BiH upravljaju vršioc dužnosti rezidentnog predstavnika, g. Sylvain Merlen i zamjenik rezidentnog predstavnika, g. Stephen Kinloch Pichat, koji su odgovorni za osiguravanje efikasnog svakodnevnog upravljanja Uredom UNDP-a u zemlji i preuzimaju ukupnu odgovornost za programe i operacije UNDP-a kako bi se osigurali koherentnosti i strateško usmjerenje aktivnosti UNDP-a.

UNDP radi u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima kroz ključna ministarstva, odjele i agencije. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a sprovode partneri za implementaciju, po potrebi, uključujući partnere iz institucija vlasti od državnog do lokalnog nivoa i organizacije civilnog društva.

30%

prosječno smanjenje troškova grijanja u javnim zgradama nakon uvođenja mjera energetske efikasnosti

35%

smanjenje viškova municije i ostataka rata od početka djelovanja UNDP-a

1,3 miliona

stanovnica i stanovnika zemlje koje ima bolji pristup javnim uslugama zahvaljujući aktivnostima UNDP-a