Page content

UNDP u Bosni i Hercegovini

Naš tim

Uredom UNDP-a u BiH upravljaju rezidentna predstavnica gđa. Steliana Nedera i zamjenik rezidentne predstavnice, g. Stephen Kinloch Pichat, koji su odgovorni za osiguravanje efikasnog svakodnevnog upravljanja Uredom UNDP-a u zemlji i preuzimaju ukupnu odgovornost za programe i operacije UNDP-a kako bi se osigurali koherentnosti i strateško usmjerenje aktivnosti UNDP-a.

UNDP radi u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima kroz ključna ministarstva, odjele i agencije. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a sprovode partneri za implementaciju, po potrebi, uključujući partnere iz vlada na svim nivoima i organizacije civilnog društva.

UNDP u Bosni i Hercegovini se fokusira na šest programskih oblasti kojima upravljaju sektorski lideri/liderke odnosno portfolio menadžerice i menadžeri.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica 

Gospođa Steliana Nedera je imenovana na dužnost rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini u maju 2019. godine.

Prije svog angažmana u BiH, gospođa Nedera je radila kao zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Srbiji (od 2014. do 2019. godine), na Kosovu* (od 2011. do 2014. godine), i u Kazahstanu (od 2007. do 2011. godine). Timu UNDP-a se pridružila 2004. godine kao pomoćnica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Moldaviji. Prije karijere u UNDP-u, gospođa Nedera je od 2000. do 2004. godine rukovodila lokalnom kancelarijom DFID-a (Agencija Velike Britanije za međunarodni razvoj) u Moldaviji, a takođe je od 1996. do 1999. godine bila angažovana u privatnim fondacijama za razvoj civilnog društva i medija.
Gospođa Nedera je stekla master diplomu iz razvojnog menadžmenta i trenutno pohađa master studije iz globalne diplomatije. Gospođa Nedera je diplomirana pravnica.

 

*Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH

Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice

Gospodin Stephen Kinloch Pichat je u oktobru 2021. godine preuzeo dužnost zamjenika rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Stephen Kinloch Pichat, francuski i britanski državljanin, pridružio se UNDP-u kroz Program razvoja liderstva 2001. godine. Tokom posljednjih 20 godina, prije nego što se pridružio timu UNDP-a u BiH, radio je na menadžerskim i liderskim funkcijama u UNDP-u u Angoli, Afganistanu, Darfuru, Somalilandu, Jemenu, Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji i Čadu. Takođe je pružao savjete o strateškom planiranju rezidentnim koordinatorima u Afganistanu i Haitiju. U sjedištima organizacija je koordinirao i podržavao odgovor u hitnim slučajevima, u UNV-ovoj jedinici za humanitarnu pomoć i Uredu za vezu u Ženevi (1995.-2000.) i u UNDP-ovom Odjelu za hitne slučajeve (2001.) i u Jedinici za odgovor na krize (2015.) u New Yorku.

Između 1991. i 1994. godine Stephen je pokrivao događaje nakon hladnog rata za Evropsku kancelariju Japanske radiodifuzne korporacije (NHK) u Ženevi i radio je kao volonter UN-a u Kambodži (UNTAC), bivšoj SFR Jugoslaviji i Ruandi (UNHCR) i Somaliji (UNOSOM).

Magistrirao je na Institutu za političke studije Grenoble, a doktorirao političke nauke na Diplomskom institutu za međunarodne studije u Ženevi.

Najnovije vijesti i publikacije