UNDP u Bosni i Hercegovini

Naš tim

Uredom UNDP-a u BiH upravlja vršilac dužnosti rezidentne predstavnice, gđa. Narine Sahakyan koja osigurava efikasno svakodnevno upravljanje Uredom UNDP-a u zemlji i preuzima ukupnu odgovornost za programe i operacije UNDP-a kako bi se osigurali koherentnosti i strateško usmjerenje aktivnosti UNDP-a.

UNDP radi u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima kroz ključna ministarstva, odjele i agencije. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a sprovode partneri za implementaciju, po potrebi, uključujući partnere iz vlada na svim nivoima i organizacije civilnog društva.

UNDP u Bosni i Hercegovini se fokusira na šest programskih oblasti kojima upravljaju sektorski lideri/liderke odnosno portfolio menadžerice i menadžeri.

Narine Sahakyan, Vršilac dužnosti rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini

Narine Sahakyan, vršilac dužnosti rezidentne predstavnice

Gđa. Narine Sahakyan je vršilac dužnosti rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Gospođa Sahakyan donosi preko 20 godina iskustva unutar UN sistema s rastućim nivoima odgovornosti od projektne koordinatorice do stalne predstavnice UNDP-a i dodatnih 15 godina profesionalnog iskustva u radu sa vladom, znanstvenim istraživačkim institucijama, lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama, Svjetskom bankom, USAID-om i drugim međunarodnim organizacijama. Ima obimno iskustvo u razvoju i unapređenju ključnih reformi za vladu prema tranzicijskom planu i integraciji u EU; u mobilizaciji resursa za razvojne i investicione programe; u pregovaranju o kompleksnim rješenjima sa kolegama iz državnih institucija, lokalnih vlasti, donatora i privatnog sektora.

Gđa. Sahakyan prethodno je obavljala dužnost stalne predstavnice UNDP-a u Sjevernoj Makedoniji, te kao zamjenica stalnog predstavnika u Makedoniji, Moldaviji i Turkmenistanu. Prije nego se pridružila UNDP-u, radila je s partnerskom javno-privatnim partnerstvom "EurAsia Foundation" sa sjedištem u SAD-u vodeći odjel za ekonomski razvoj. Gđa. Sahakyan također je služila Vladi Republike Armenije na različitim pozicijama -na čelu Direkcije za investicije u Ministarstvu trgovine i industrije i Direkcije za strana ulaganja u Ministarstvu ekonomije.

Gospođa Sahakyan je doktorirala ekonomiju (Moskva, Državna uprava za planiranje) i diplomirala poslovnu administraciju (Yerevan, Inženjerski univerzitet).