Partneri

Partneri

Pristup zasnovan na partnerstvu, pri adresiranju izazova s kojima se zemlja suočava, može uroditi višestrukim koristima i omogućava mnogo širi i dugotrajniji efekat poduzetih akcija. UNDP u Bosni i Hercegovini posvećen je uspostavljanju i jačanju strateških partnerstava kako bi pronašao najefikasniji put za pružanje podrške zemlji i njenim građanima u njihovoj težnji za postizanjem dugoročnog održivog razvoja i boljeg kvaliteta života, u slobodnom, demokratskom društvu.

Naš rad ne bi bio moguć bez istinske posvećenosti naših partnera. UNDP u BiH je izgradio veliki broj snažnih partnerstava sa institucijama vlasti na svim nivoima, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva, u cilju optimalnog iskorištenja razvojne pomoći i unapređenja suradnje u zemlji.

Zahvaljujemo svim našim partnerima na njihovoj velikodušnosti, istrajnosti i odlučnosti u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom putu ka prosperitetnoj i sigurnoj budućnosti.

Ključni partneri UNDP-a u Bosni i Hercegovini su:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Institucije na državnom nivou 

Institucije na nivou entiteta i Brčko distrikta

Institucije na kantonalnom nivou

Jedinice lokalne samouprave

Vlade

 • Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
 • Government of Austria/ADA
 • Government of Belgium
 • Government of Canada/CIDA
 • Government of Czech Republic
 • Government of Denmark
 • Government of Germany/GTZ
 • Government of Greece
 • Government of Ireland
 • Government of Italy
 • Government of Japan
 • Government of Netherlands
 • Government of Norway
 • Government of Spain/AECID
 • Government of Sweden/SIDA
 • Government of Switzerland/SDC
 • Government of United Kingdom/DFID
 • Government of USA

Organizacije civilnog društva

UN agencije

Nerezidentne agencije

Učešće u projektima i tehnička pomoć:

Fondovi, fondacije, međunarodne organizacije i privatni sektor