Bosna i Hercegovina je ratificirala Pariški sporazum o klimatskim promjenama u martu 2017. godine, čime se obavezala doprinijeti ograničenju globalnog zagrijavanja na znatno ispod 2 stepena, po mogućnosti na 1,5 stepen Celzijusa, u odnosu na predindustrijske nivoe.

Uz tehničku podršku UNDP-a i sredstava Globalnog fonda za okoliš (GEF), Bosna i Hercegovina je izradila svoje utvrđene doprinose (NDC), koji predstavljaju kamen temeljac Pariškog sporazuma. U NDC-ovima su postavljeni zahtjevni ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova (GHG) za gotovo dvije trećine do 2050. godine u odnosu na 1990. i oni pozivaju na ambiciozne akcije u sektorima kao što su proizvodnja energije, transport, industrijski procesi, otpad itd.

Kao što je definirano u članu 13. Pariškog sporazuma, Bosna i Hercegovina ima obavezu izvještavanja o svom napretku u ispunjavanju NDC-a i o drugim aspektima djelovanja protiv klimatskih promjena na osnovu poboljšanih okvira transparentnosti.

CBIT projekt podržava zemlju kako bi ona:

  1. Unaprijedila koordinaciju među relevantnim institucijama u cilju unapređenja praksi praćenja i izvještavanja,

  2. Uspostavila domaći sistem praćenja, izvještavanja i verifikacije klimatskih promjena u skladu sa članom 13. Pariškog sporazuma,

  3. Poboljšala inventar emisija stakleničkih plinova i NDC,

  4. Ojačala i uskladila zakonodavstvo u oblasti praćenja, izvještavanja i verifikacije,

  5. Integrirala rodne aspekte u praćenje, izvještavanje i verifikaciju,

  6. Poticala regionalnu saradnju među relevantnim institucijama.

Cilj CBIT projekta 

Opći cilj projekta je podržati Bosnu i Hercegovinu da razvije svoje institucionalne i tehničke kapacitete kako bi ispunila zahtjeve iz Pariškog sporazuma koji se odnose na izvještavanje o transparentnosti.

Komponente projekta

U okviru Komponente 1, projekt je uveo pojednostavljeni sistem praćenja, izvještavanja i verifikacije za prikupljanje, analizu i izvještavanje o podacima o klimatskim promjenama, koji će se oslanjati na postojeće baze podataka i smanjiti broj izvještaja koji se pojedinačno dostavljaju državnim akterima. Sastav praćenja, izvještavanja i verifikacije u skladu je s principom Zajedničkog informacionog sistema za okoliš (SEIS) Evropske agencije za okoliš.

Nadograđujući aktivnosti iz Komponente 1, u okviru Komponente 2 projekt se bavio organizacijskim i individualnim preprekama transparentnosti, fokusirajući se na obuku, razmjenu među srodnim institucijama i popratne obrasce i smjernice kako bi omogućio kontinuiranu izgradnju kapaciteta i optimalnu upotrebu sistema praćenja, izvještavanja i verifikacije.

Rezultati
Trajanje:

2021 – 2023.

Donator:

Globalni fond za okoliš (GEF)

Vrijednost:

1.200.000 USD 

Glavni partneri:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Federalni fond za zaštitu okoliša, hidrometeorološki zavodi Republike Srpske i Federacije BiH.

Impact

START DATE

September 2020

END DATE

August 2023

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

BIH Ministry SPCEE RS

DONORS

Global Environment Fund Trustee

TOTAL CONTRIBUTIONS

$1,222,658

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2020$324

2021$177,216

2022$461,227

2023$408,492

Full Project information