Projekat unapređenja društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini

SPSC projekat

 

Projekat „Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (SPSC)“ finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), a provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Cilj SPSC projekta

Opći cilj je jačanje društvene kohezije unutar i među zajednicama koje se nalaze u geografskom području administrativne linije između dva entiteta u Bosni i Hercegovini: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. 

Kako bi postigli ovaj cilj, projektni partneri, IOM i UNDP, radit će s općinskim vlastima i drugim lokalnim akterima na organiziranju i održavanju dijaloga u zajednici, kao i građanskog angažmana, jačanju društvenih struktura i usluga te stvaranju prilika za mlade muškarce i žene da se uključe u značajne razmjene s mladima i liderima diljem zajednica i međuentitetske linije razgraničenja.

UNDP će u sklopu svojih aktivnosti kroz SPSC projekat pružiti podršku jačanju kvalitete postojećih i uvođenju novih socijalnih usluga zasnovanih na stvarnim potrebama stanovništva, kao i unapređenju saradnje u ovoj oblasti među partnerskim lokalnim zajednicama.
 

Primarni korisnici

Korisnici projekta su opštinske vlasti, lokalne institucije kao što su centri za socijalni rad, biroi za zapošljavanje, domovi zdravlja, centri za mentalno zdravlje, škole, kao i lokalne organizacije civilnog društva, građani, posebno mladi i žene, kao i druge ugrožene grupe stanovništva. 

Očekivani rezultati

Rezultat 1.1: Povjerenje u lokalnu samoupravu / pružatelje socijalnih usluga poboljšano je kroz osjetljivu i participativnu interakciju sa zajednicama.

Rezultat 1.2: Mlade žene i muškarci uključeni su u aktivnosti među zajednicama i među entitetima.

Status

U toku

Početak projekta:

Decembar 2022.

Očekivani rok završetka:

Decembar 2024.

Geografsko područje

Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč, Ključ, Livno, Mrkonjić Grad, Ribnik i Sanski Most

Donatori

Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF)

Partneri

Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
 

Impact

START DATE

December 2022

END DATE

December 2024

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

UNDP

DONORS

Peacebuilding Fund

TOTAL CONTRIBUTIONS

$1,746,947

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2023$217,053

2024$115,019

Full Project information