Izvještaj o mapiranju rodne komponente u podacima i pravnim aktima u području klimatskih promjena, okoliša i biodiverziteta

Izvještaj o mapiranju rodne komponente u podacima i pravnim aktima u području klimatskih promjena, okoliša i biodiverziteta

26 April 2023

Klimatske promjene predstavljaju složen okolišni i društveni fenomen koji utiče na cijeli svijet globalno, ali i na svakog pojedinca. U osnovi tog problema, pored ostalih faktora, nalazi se i duboko ukorijenjena rodna neravnopravnost. 

Kada se u analizu klimatskih promjena uključi rodna perspektiva, može se shvatiti kako ponašanje i uloge žena i muškaraca drugačije djeluju na okoliš, te kako se oni na različit način nose s klimatskim promjenama. 

Istraživanja pokazuju da su žene najviše pogođene klimatskim promjenama, ali su ipak rijetko uključene u procese donošenja politika i odlučivanja koji se bave pitanjima zaštite okoliša i klimatskih promjena.. 

Ovaj izvještaj ima za cilj mapiranje već postojećih statističkih podataka, kroz različita statistička istraživanja i administrativne podatke, ali i identifikovanje potencijalnih izvora podataka na osnovu kojih bi se dobile relevantne informacije koje bi poslužile za donošenje odluka i politika vezanih za uticaj roda i okoliša. Značaj Izvještaja je i u mapiranju roda u pravnim aktima u Bosni i Hercegovini, kako bi se prepoznalo da li je komponenta rodne ravnopravnosti inkorporirana u pravne dokumente koji tretiraju oblast okoliša i klimatskih promjena. 

Regions and Countries