Priručnik za uspostavljanje sistema za efikasno upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

Prirucnik za uspostavljanje sistema za efikasno upravljanje imovinom u JLS u BiH.pdf

pdf (1MB)

Download

Priručnik za uspostavljanje sistema za efikasno upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini

6 June 2024

Prvi i osnovni cilj ovog priručnika je da osigura jednak nivo razumijevanja pravila za uspostavljanje sistema upravljanja imovinom JLS, predmeta i obuhvata sistema upravljanja imovinom u JLS, principa na kojima se zasniva politika upravljanja imovinom, kao i ključnih pojmova i definicija u ovoj oblasti.

Priručnik, također, predstavlja vodič kroz ključne procese i procedure, te uloge i odgovornosti donosilaca odluka i izvršilaca poslova za uspostavljanje sistema upravljanja imovinom JLS. Cilj ovog priručnika je da se na jednom mjestu predstavi metodologija uspostavljanja sistema upravljanja JLS, odnosno svi koraci, počev od utvrđivanja i analize početnog stanja, kreiranja preduslova i uvođenja sistema, preko planiranja, upravljanja i raspolaganja nekretninama, do praćenja, vrednovanja i izvještavanja o imovini.

Regions and Countries