Priručnik za javne nabavke za jedinice lokalne samouprave

Preuzmite

pdf (1MB)

Download

Priručnik za javne nabavke za jedinice lokalne samouprave

17 October 2022

Projekt unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u Bosni i Hercegovini ima za cilj pomoći lokalnim samoupravama da povećaju nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguraju dodatne prihode te unaprijede pružanje usluga.

PIPLS projekat je podržao izradu detaljne analize stanja u 15 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) u oblasti politika i procedura pri provođenju javnih nabavki (JN), uključujući izazove, dobre prakse i usklađenost sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata. Kao rezultat pomenute analize, između ostalog, pripremljen je i Priručnik za javne nabavke za JLS.

Priručnik je koncipiran kao kratki praktični vodič službenicima i zaposlenicima JLS koji rade na poslovima JN, te članovima komisija za JN, a može biti koristan i donositeljima odluka povodom JN u JLS, to jest gradonačelnicima gradova i načelnicima općina. Priručnik obrađuje one faze ciklusa JN koje su ocijenjene kao problematične u dosadašnjem radu, i na koje JLS trebaju obratiti posebnu pažnju prilikom planiranja JN, vođenja postupaka i realizacije ugovora o JN.