Barometar rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini

Barometar rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini

23 April 2024

Proveden više od dvadeset godina nakon prvog Barometra, ovaj sveobuhvatni istraživački poduhvat zadire u oblast društvenih percepcija, bacajući svjetlo na preovlađujuće 
stereotipe i društvene norme koje oblikuju živote žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini.

Ovaj izvještaj ide dalje od puke statistike; prodire u životnu stvarnost žena u Bosni i Hercegovini, dajući prostor glasovima koji su često marginalizirani ili se ne čuju. Ispitujući ključne indikatore kao što su obrazovanje, zapošljavanje, ekonomija brige, političko učešće i rodno zasnovano nasilje, Barometar nudi holističku perspektivu na višestruke dimenzije rodne ravnopravnosti.