Khởi động Dự án "Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam"

27 October, 2020

Photo: thoidai.com.vn


Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020 – Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố dự án mới mang tên “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam”.

Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên tích hợp các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch của tỉnh và quản lý các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam. Dự án này sẽ được triển khai trong thời gian 5 năm tại Hà Nội và 3 Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Cù Lao Chàm – Hội An và Tây Nghệ An.

Tham dự hội thảo khởi động dự án có lãnh đạo Tổng cục Môi trường, đại diện các Bộ, Ban quản lý các Khu dự trữ sinh quyển tham gia dự án, đại diện các tổ chức quốc tế và Việt Nam, các chuyên gia và các cơ quan báo chí.

Việt Nam hiện có 9 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, trong đó có 6 khu ven biển và hải đảo, 3 khu còn lại là rừng trên đất liền và đất ngập nước. Hầu hết các khu bảo tồn, dự trữ sinh quyển nằm ở các khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao do vậy việc đạt được mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển kinh tế gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, các rào cản khác gồm: (i) Thiếu khuôn khổ chung để thực hiện các giải pháp tích hợp trong phát triển bền vững; (ii) Việc tổ chức và điều phối sự tham gia của các bên liên quan tại các KDTSQ còn chưa hiệu quả; (iii) Năng lực về lập kế hoạch, quy hoạch trên cơ sở tiếp cận cảnh quan chưa hiệu quả. 

Phát biểu tại hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết “Để góp phần thúc đẩy phát triển các khu dự trữ sinh quyển, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và các bên liên quan xây dựng dự án này. Tôi hi vọng rằng, thông qua việc triển khai Dự án, công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu DTSQ sẽ được tăng cường và mang lại hiệu quả tốt hơn.”

“Dự án mới này sẽ góp phần hoàn thiện hơn về tính pháp lý đối với các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam; hỗ trợ triển khai cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên, phục hồi và quản lý rừng bền vững; hỗ trợ các mô hình sinh kế cộng đồng nhằm giảm sức ép lên tài nguyên thiên nhiên tại 03 khu dự trữ sinh quyển; và nâng cao nhận thức của các bên liên quan nhằm đẩy mạnh sự tham gia của các bên liên quan trong công tác quản lý khu dự trữ sinh quyển", bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phan Hương Giang
Cán bộ báo chí và truyền thông, Biến đổi khí hậu và Môi trường
UNDP Việt Nam
Email: phan.huong.giang@undp.org
Mob: 0948466688
Bùi Xuân Trường
Quản đốc dự án
Mob: 0983288663
Email: truongbui.envi@gmail.com