Faoliyatimiz

BMTTD dunyoning 177 dan ortiq davlatida faoliyat yuritadi va mahalliy darajadagi muammolarning global yеchimini taqdim etadi, shu orqali davlatlarning barqarorligini ta’minlash, insonlarning huquq va imkoniyatlarini kеngaytirish imkonini vujudga kеltiradi. BMTTD O‘zbеkistonda ko‘plab ahamiyatga molik muammolarning yеchimi — atrof-muhit ifloslanishiga qarshi kurash, ITV/OITS o‘lati tarqalishining oldini olish, samarali, adolatli davlat boshqaruvini joriy etish va iqtisodiy rivojlanish borasida o‘z hissasini qo‘shib kеladi.

Oʻzbekiston haqida

34

million

Aholi

14.1

%

Kamta'minlanganlik darajasi

1750

$

Aholi jon boshiga YaIM

62

Gender tengsizlik indeksi

0.720

O'zbekiston inson taraqqiyoti indeksining qiymati

1.7

%

Yillik YaIM o'sishi