BMTTD O'zbekistonda

Normativ-qonuniy asos

Normativ-qonuniy asos

Hisobdorlik - ishning kelishilgan qoidalar va standartlarga muvofiq amalga oshirilganligini ko'rsatish va tasdiqlangan maqsadlar va / yoki rejalarga muvofiq ish natijalarini adolatli va to'g'ri hisobot berish majburiyati.

Asosiy hujjatlar:

Signed Country Programme Action Plan (CPAP)

Country Programme Document Uzbekistan (CPD) 2021-2025

National Implementation Modality Guidelines

Joint Programme Document - UNAIDS

Letter of Agreement for the Provision of Country Office Support Services

Resident Coordinator Annual Report 2010

Standard Basic Assistance Agreement

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2010-2015

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2016-2020 in English

Country programme document for Uzbekistan (2016-2020) in English

Country programme document for Uzbekistan (2016-2020) in Russian

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2016-2020 in Russian

Action-oriented Roadmap on Further Cooperation between Uzbekistan and the United Nations System for 2017-2020 (in English)

Action-oriented Roadmap on Further Cooperation between Uzbekistan and the United Nations System for 2017-2020 (in Russian)

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) 2016-2020 in Russian

Action-oriented Roadmap on Further Cooperation between Uzbekistan and the United Nations System for 2017-2020 (in English)

Action-oriented Roadmap on Further Cooperation between Uzbekistan and the United Nations System for 2017-2020 (in Russian)