Yeni verilere göre, iklim değişikliği dünyanın bazı yerlerinde kanser kadar ölümcül olabiliyor

7 November 2022

Acil iklim eylemi olmazsa, zaten kırılgan olan bölgeler en ağır darbeyi alacak ve insani gelişmede eşitsizlik büyük ölçüde artacak.

New York, 4 Kasım 2022 – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İklim Etki Laboratuvarı tarafından bugün lansmanı yapılan yeni İnsan ve İklim Ufukları platformuna göre, eşgüdümlü acil eylem olmazsa, iklim değişikliği mevcut eşitsizlikleri daha da ağırlaştıracak ve insani gelişme farklarını büyütecek. Dünyanın her yerindeki insanları ve karar vericileri güçlendirmeyi hedefleyen platform, iklim değişikliğinin ölüm oranları, geçinebilme yeteneği ve enerji kullanımındaki değişimler yoluyla insanların yaşamında ne anlama geldiğini gösteriyor.

Örneğin, Bangladeş’in başkenti Dakka’da, çok yüksek emisyon senaryosuna göre, 2100 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle ilave ölümler her yıl 100.000 kişide 132 olacak; ki bu rakam Bangladeş’te tüm kanser vakaları nedeniyle halihazırdaki ölümlerin iki misli, yılda trafik kazalarında ölüm sayısının da 10 misline karşılık geliyor.

İklim değişikliğinin sağlığa etkileri üzerine yapılan ülkeler arasındaki karşılaştırmalar, mevcut eşitsizliklerin arttığı bir geleceğe işaret ediyor. Kümülatif CO2 emisyonlarının çoğunluğundan sorumlu olan G20 ülkelerinin üçte birinde, iklim değişikliği nedeniyle ölüm oranları artacak. Ancak bu, En Az Gelişmiş Ülkeler’in yaklaşık dörtte üçünde meydana gelecek, böylece önümüzdeki onyıllarda eşitsizliklerde dramatik artış olacak.

“2022 yılında, dünyanın her köşesindeki toplumlar, birçoğunu tahmin edilenden çok daha hızlı ve daha ağır biçimde vuran, geleceğimiz için şimdi ve derhal ele alınması zorunlu olan büyük bir tehdit ve büyük bir risk oluşturan iklim krizine tanık oluyor” diyen UNDP Başkanı Achim Steiner sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim değişikliğinin ölüm oranları, çalışma ve enerji kullanımı gibi konular üzerinde etkisine odaklanan yeni İnsan ve İklim Ufukları, hayati verileri ve analitik araçları politika belirleyicilerin kullanımına sunuyor, ülkelerin en çok ihtiyaç duyulan noktalarda iklim eylemi önlemleri almasına katkıda bulunuyor. Örneğin platform, Paris Anlaşması hedeflerine yönelik daha güçlü küresel çabaların, 2100 yılına kadar aşırı sıcaktan ölüm oranını %80’den fazla oranda azaltabileceğini, milyonlarca insanın yaşamını kurtarabileceğini gösteriyor.”

Yeni verilere göre, iklim değişikliği ayrıca ülke içindeki eşitsizlikleri de artıracak. Örneğin, Kolombiya’nın kuzeyindeki liman kenti Barranquilla’da, çok yüksek emisyon senaryosuna göre, 2100 yılına kadar daha yüksek sıcaklıklar nedeniyle meydana gelecek ilave ölümler (yılda 100.000 kişide 37), Kolombiya’da her yıl göğüs kanserinden ölüm oranının beş mislidir. Bu durum, başkent Bogota’ya kıyasla, iklim değişikliği nedeniyle ölüm oranlarını daha çok artıracak.

İklim Etki Laboratuvarı üyesi ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde Kamu Politikası Bölüm Başkanı Sol Hsiang “İklim Etki Laboratuvarı, küresel veriler, büyük veri analitik araçları ve ayrıntılı iklim modellerini birleştirerek, iklim değişikliğinin bedelini ve emisyonları azaltmanın yararlarını tahmin ediyor. Sağlam araştırmalara dayanan girişim, iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinin, bugün için en sıcak ve genellikle de en yoksul olan bölgeleri orantısız olarak nasıl etkileyeceğini, mevcut eşitsizlikleri nasıl daha da kötüleştireceğini gösteriyor. İyi haber şu ki, kararlı biçimde emisyonları azaltırsak hala bu gidişatı değiştirme olanağımız var.” diyor.

Yeni veriler, salt iklim değişikliği etkilerini azaltmak için değil, aynı zamanda sonuçlarına da uyum sağlayabilmek için hızla harekete geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Örneğin, Pakistan’da Faysalabad’da, ılımlı azaltım ile dahi, 2020-2039 yılları arasında iklim değişikliği nedeniyle ilave ölümler yılda 100.000 kişide 36 olacak. Uyum çabaları büyük ölçüde yaygınlaştırılmazsa, Faysalabad’da iklim değişikliğine bağlı ölüm oranları yaklaşık ikiye katlanacak, yüzyılın ortasına doğru 100.000 kişide 67’ye ulaşacak. Bu artış, Pakistan’da halihazırda üçüncü en büyük ölüm nedeni olan inmeler kadar ölümcül olacak.

İklim Etki Laboratuvarı üyesi ve Rhodium Group Direktör Yardımcısı Hannah Hess “Küresel iklim değişikliğinin acı verici etkileriyle karşı karşıyayken, emisyonları münferit ülke, eyalet veya kentlere göre azaltma çabalarının gerçekten bir fark yaratıp yaratmayacağını düşünmek daha kolay olabilir. Bu platform, ortak geleceğimizi biçimlendirmede bu çabaların oynayacağı doğrudan rolü ortaya koyuyor.” diyor.

“İklim değişikliğinin insani gelişme üzerindeki etkilerine ilişkin tahminler, daha tehlikeli bir dünya ile karşılaşıyor olmamızın, insanların yaşamları ve güvenliği bakımından ne anlama geldiğini anlamamıza yarıyor. Ancak, şunu unutmayalım ki gelecek önceden belirlenmiş değil.” diyen İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Pedro Conceição, şöyle devam ediyor: “Hiper ölçüde yerelleştirilen bu tahminler insanların, emisyonları düşürmenin aciliyetine işaret etmelerinden, insani gelişmede artan eşitsizlikleri tespit etmesine, ve sonuçta toplumlar, hükümetler, sigortacılar ve diğer mali aktörlerin harekete geçmesine uzanan yelpazede karar vermelerini mümkün kılıyor.”

COP27 arefesinde bedelsiz kullanıma sunulan yeni platform, yükselen küresel sera gazı emisyonlarının eşitsiz etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere bilgi sağlayacak, gittikçe gelişen araştırma akışlarına erişim sağlıyor.


Basın iletişim:

Carolina Given Sjolander | İletişim Uzmanı, UNDP İnsani Gelişme Raporu Ofisi | Mobil: +1 347 908 4008 | E-posta: carolina.given.sjolander@undp.org

Maggie Young | İletişim Üst Yöneticisi, Rhodium Group - Climate Impact Lab | Mobil: +1 510 984 1917 | E-posta: myoung@rhg.com 

 

İnsan ve İklim Ufukları Veri ve İçgörü Platformu hakkında

İnsan ve İklim Ufukları (İİU), insani gelişmenin birden fazla boyutunda iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerine ilişkin yerelleştirilmiş bilgi sağlayan bir veri ve içgörü platformudur. Erişime açık ve ölçeklenebilir dijital kamu malıdır, olası geleceklere açılan penceredir, gelişen çok disiplinli öncü araştırma akımından beslenir. İklim Etki Laboratuvarı ile UNDP İnsani Gelişme Raporu Ofisi’nin ortak eseridir.

İİU ayrıca, yerelleştirilmiş sıcaklık verileri yoluyla iklim değişikliğine yeni bir pencere sunuyor: Birçok kentteki kullanıcılar, iklimin daha ne kadar aşırı olabileceğini, kendileri ve çocukları için ne anlama geleceğini araştırabilir. Tahminler gelir, nüfus artışı ve gelecekteki sera gazı emisyonlarına ilişkin uzman tahminleri ve 33 iklim modelinden alınan simülasyonlara dayanıyor; dolayısıyla en ileri teknolojiyi içeriyor ve bedelsiz olarak kullanılabiliyor. Analizler titiz ve sağlamdır. Nature ve Quarterly Journal of Economics başta olmak üzere önde gelen bilimsel dergiler tarafından incelenmiş ve yayınlanmış durumdadır. Tahminlerin tümünü içeren küme indirilebilir, böylelikle araştırmacılar ve politika analizcileri kendi görüşlerini geliştirebilirler.

Dünya genelinde 24.000’i aşkın bölge için hiper-yerel kapsama, 21. Yüzyıl sonuna dek iki farklı politika senaryosu ve zaman ufku sağlayan platform, iklim değişikliğinin potansiyel insani bedeli hakkında ampirik temelli veriler sunuyor. İlk yayında iklim değişikliğinin ölüm oranı, çalışma ve enerji kullanımı üzerindeki etkileri göz önüne seriliyor. Aynı modelleme yakında, iklim değişikliğinin kıyı toplumları, gıda üretimi ve altyapı hasarı üzerindeki etkileri dahil daha başka alanlardaki etkilerini ortaya koyacak.