UNDP, deprem bölgesindeki ilk yerel iklim eylem planları için harekete geçti

29 March 2024

Türkiye’de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı, pilot belediyelere yönelik eylem planlarını başlattı

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlanması için seçilen pilot belediyelere ziyaretlerin başlamasıyla “Türkiye’de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı” projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Söz konusu planlar, etkili iklim değişikliği politikaları oluşturmaları konusunda yerel yönetimlere yardımcı olmayı amaçlayan karar destek araçlarının üretilmesi için temel teşkil edecek. Ayrıca, iklimle ilgili zorlukları ele alma kapasitelerini artırmak için hem kamu hem de sivil toplum ortaklarına iklim değişikliği riskleri ve etkileri konusunda yoğun eğitimler verilecek. 

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) İklim Değişikliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen projede, iklim değişikliği kaynaklı tehditler karşısında kentsel dayanıklılığın Türkiye genelinde güçlendirilmesi amaçlanıyor. Girişim, toplumları artan sıcaklıklara ve orman yangınları, seller ve kuraklık gibi iklim kaynaklı tehlikelere karşı koyacak şekilde hazırlamayı amaçlıyor.

23 Şubat 2024 tarihinde, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, ÇŞİDB İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ve beraberlerindeki şehir plancısı Fatma Tok Lazoğlu ve UNDP temsilcileri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya geldi. Diğer belediyelere yapılacak ziyaretler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bu bağlantılar, yerel paydaşlar ile doğrudan diyaloğun teşvik edilmesini, onlara girişimin gelişmeleri hakkında kapsamlı güncellemeler sunulmasını ve yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanmasında müteakip adımların ana hatlarının belirlenmesini amaçlıyor. 

UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı, seçilen altı pilot belediye (ikisi deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş ve Elazığ ve Antalya, Ordu, Isparta ve Kastamonu) ile işbirliği içinde yerel iklim değişikliği eylem planları hazırlamak üzere işbirliği yapacak. 

Bu işbirlikleri, uzmanlık ve en iyi uygulamaların paylaşılmasına, yerel iklim eylemi girişimleri için kaynakların harekete geçirilmesine ve belediyelerin çevresel müdahalelerini geliştirmek üzere teknik ve politika desteği sağlanmasına odaklanıyor. 

Elazığ, iklim değişikliğine uyum ve zarar azaltma stratejilerine öncülük etme konusunda ideal bir aday olmasını sağlayan, iklim değişikliğiyle ilgili zorlukları ve sürdürülebilir çözümlere ilişkin taahhütleri nedeniyle seçildi. UNDP’nin Elazığ ile işbirliği, sera gazı emisyonlarını azaltmaya, şehrin iklim değişikliği dayanıklılığını artırmaya ve toplum içindeki sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye odaklanan bir yerel iklim değişikliği eylem planının geliştirilmesini ve uygulanmasını içeriyor. 

UNDP’nin Elazığ’daki çalışmaları çeşitli projeleri kapsıyor. UNDP, İsveç Hükümeti tarafından sağlanan finansman ile depremden etkilenen 11 ildeki küçük işletmelere destek olmak üzere bir bölgesel hibe programı başlattı. Program kapsamında Elazığ'da 125 KOBİ desteklendi ve bunlardan 13 tanesi 100 bin TL’yi aşan tutarda hibe aldı. Ayrıca, AB tarafından finanse edilen ve bölgede halen devam etmekte olan 6 milyon Avro bütçeye sahip Sivil Katılım Projesi, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin yerel düzeydeki yönetişime katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.