Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eylemi Güçleniyor

30 May 2022

Paydaşlar, Ankara’da düzenlenen Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı istişare toplantısında bir araya geldi.

Ulusal ve Yerel İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planlarının hazırlıkları devam ederken, İklim Değişikliği Uyum Hibe Programı için tam başvurular tamamlandı.

UNDP’nin Türkiye'de özellikle sektörel ve kentsel düzeyde iklim değişikliğine uyumu güçlendirme ve toplumsal dirençlilik oluşturma çabaları devam ediyor. Yerel Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında 16-17 Mayıs tarihlerinde Konya'da, 30-31 Mayıs tarihlerinde ise Sakarya'da düzenlenen istişare toplantılarında paydaşlarla bir araya gelindi. Yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi kapsamında düzenlenen toplantılara kamu kurumları, özel sektör, akademi, sivil toplum ve belediye temsilcileri katıldı.

Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında da ulusal düzeyde paydaşlar 18-22 Nisan tarihlerinde Ankara'da toplandı.

Türkiye’nin ilk Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2011 yılında hazırlandı. UNDP, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) iş birliğiyle bu planın 2023 sonuna kadar güncellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. UNDP ayrıca Konya, Muğla, Sakarya ve Samsun olmak üzere 4 pilot belediye için yerel uyum stratejileri ve eylem planları hazırlıyor.

İklim değişikliği karşısında uyum çabaları ertelendikçe iklim değişikliğine uyum daha zor ve maliyetli olacak. Bu nedenle ulusal ve yerel uyum stratejileri ve eylem planlarının rolü mühim. Uyum için önemli mekanizmalardan biri olan planlar, iklim değişikliği projeksiyonlarına dayalı stratejik planlama yoluyla kısa ve uzun vadeli uyum ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı oluyor.

Planlama süreci ise iklim değişikliğine uyum için zemin hazırlamayı, etkilenebilirlikleri ve riskleri değerlendirmeyi, uyum seçeneklerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesini, eylemlerin uygulanmasını ve ilerleme ile sonuçların izlenmesini içeriyor. Güncellenen ya da mevcut uyum planları insanları, kentleri, ekosistemleri ve ekonomileri iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi ve sektörlerin uyum ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Benzer bir anlayış yerel eylem planları için de geçerli.

Strateji ve eylem planları, sektörel düzeyde iklim değişikliği etkilenebilirlik ve risk analizlerini içeren çalışmaları ve uyum eylemine ilişkin önerileri içeriyor. Eylem planları on farklı sektörü kapsıyor: Su kaynakları yönetimi, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik, halk sağlığı, enerji, ulaşım ve iletişim, sanayi, kent, sosyal kalkınma, turizm ve kültürel miras.

 

Hibe Programı

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eylemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. 2020 yılında açıklanan program kapsamında desteklenecek projeler için ayrılan toplam fon miktarı 6,8 milyon Euro.  Ön değerlendirme sürecini geçen projeler için tam başvurular 29 Nisan 2022 tarihine kadar toplandı. Son değerlendirmede başarılı olan projelerin sahipleri hibe almaya hak kazanacak olup, bu projelerin Mart 2023'te başlaması bekleniyor. Bu sürece yönelik değerlendirmede yer alacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeline de 25 Nisan tarihinde tam başvuru değerlendirme süreci ile ilgili eğitim verildi.

Hibe programının amacı, Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eylemini güçlendirmek, toplulukların ve şehirlerin direncini artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini geliştirmek.

UNDP, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile iş birliği içinde, iklim değişikliğinin etkilerine karşı etkilenebilirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaya, iklim değişikliğine uyumun ilgili yeni ve mevcut politikalara, programlara, eylemlere ve özellikle kalkınma planları süreçlerine entegrasyonunu kolaylaştırmaya devam ediyor.