UNDP temiz bir Akdeniz için Antalya'da COP22'ye katıldı

31 December 2021

UNDP Türkiye’den konferansa katılan, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Yöneticisi Diren Ertekin, iklim değişikliğinin etkilerini ve uyum çalışmalarını anlattı.

UNDP, biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ve kıyı ekosistemleri ile sağlıklı, temiz, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı bir Akdeniz için çalışmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 7-10 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Bölgesinin Korunmasına İlişkin Barselona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nda (COP22), iklim değişikliği ve kirlilikle mücadele edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için yerini aldı.

Akdeniz’in deniz çevresinin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kıyı ülkeleri arasında iş birliği çalışmaları kapsamında 1995 yılında kabul edilen Barselona Sözleşmesi ile taraflar iki yılda bir toplanıyor.

"Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak, Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" temalı COP22 zirvesine sözleşmeye taraf 21 ülke, Avrupa Birliği ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üst düzey yetkililer ve teknik ekipler katıldı.

UNDP Türkiye’den konferansa katılan, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Yöneticisi Diren Ertekin, iklim değişikliğinin etkilerini ve uyum çalışmalarını anlattı.

Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinin en şiddetli etkileriyle karşı karşıya kalan bölgelerden biri olduğuna değinen Ertekin, "İklim eylemi için bir dönüm noktası olan 2021'i geride bırakıyoruz. Bu yıl, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, orman yangını, fırtına, sel gibi afetlerle iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kaldı. Bu yüzden COP22, Akdeniz ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ortak hedefler belirlemek için bir araya gelmeleri bakımından büyük bir fırsat. İklim değişikliğine uyum süreci, uluslararası, ulusal ve özellikle yerel aktörlerin birlikte çalışmasını gerektiriyor.” dedi.

UNDP Türkiye, COP22 hazırlıkları çerçevesinde Kasım ayında düzenlenen gençlik etkinliğine de katılarak bugünkü ve gelecek nesillerin yararına sağlıklı bir Akdeniz için görüş alışverişinde bulunulan platformda Akdeniz ülkelerinin gençleri ile uyum çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı.

COP22’nin son gününde yayımlanan Antalya Bakanlar Deklarasyonu’nda Akdeniz’in tamamı Kükürtdioksit Emisyon Kontrol Alanı ilan edildi. Alınan kararla 2025’e kadar Akdeniz’deki deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriğinin mevcut yasal limitin beşte biri seviyesine indirilerek hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Alınan diğer kararlar arasında 2022-2027 Dönemi Orta Vadeli Strateji Belgesi’nin eksiksiz uygulanması için Entegre İzleme ve Değerlendirme Programının kullanılması ve deniz çöpleri yönetiminde birlikte hareket etmek için bölgesel planların hazırlanması da yer alıyor. Ayrıca deklarasyonda Paris Anlaşması’nın amaçlarına ulaşılması, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesindeki seviyeye göre 1,5 santigrat derecede sınırlama yönündeki çabaların devam ettirilmesi ve uyum eyleminin yerel, ulusal ve bölgesel planlamaya daha fazla entegre edilmesi üzerine taahhütler yenilendi.