COP27’nin hemen öncesinde yapılan “İklimce Sohbetler”de iklim taahhütlerinin nasıl hayata geçirileceği konuşuldu

15 November 2022
Photo: Bora Akbay

UNDP’nin sohbetler serisinin, Ankara’da Mısır Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen özel oturumunda liderlere Glasgow’daki taahhütlerini Şarm-el-Şeyh’te kararlı ve cesur eylemlere dönüştürme çağrısı yapıldı.

Ankara, 31 Ekim 2022 – Mısır’da toplanan bu yılki küresel iklim zirvesinin birkaç gün öncesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) tartışma serisi “İklimce Sohbetler”, iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetini vurgulamayı hedefleyerek, YouTube’da yayınlanan ve uluslararası toplumun birçok üyesinin katıldığı özel bir oturum düzenledi. UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın moderatörlüğünü yürüttüğü toplantıya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP) Dönem Başkanlığı’nı Birleşik Krallık’tan devralan Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.

Tartışmalar, bir yanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ruhuna uygun olarak “kimseyi geride bırakmayan” adil bir geçişi sağlarken, diğer yanda eksiksiz, zamanında, kapsayıcı ve geniş ölçekli iklim eyleminin nasıl hayata geçirileceğine odaklandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Biz insanlar, doğanın kurallarını bozduk ve çok şey kaybettik; örneğin, çocukluğumuzdan hatırladığımız yazlar ve kışlar artık yok. 2022 İnsani Gelişme Raporumuza göre, dünyamız çok büyük bir endişe içinde. Bu durumda, köklü değişiklik umudu için nereye gözlerimizi çevirebiliriz?” diye sorarak şöyle devam etti: “Fosil yakıtlara verilen destekleri sona erdirmek, ekonomik büyümenin doğayı tahrip etmesini önlemek, iklim değişikliğini yaratan ülkeler ile bundan zarar gören ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek. Daha zengin ülkelerin, daha yoksul olanları desteklediği çözümler bulmamız, bu korku filminden kurtulmak için ihtiyaç duyduğumuz küresel mutabakatı oluşturmamız gerek. Fosil yakıtları bırakıp enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilere geçiş yapmakla herkesin kazançlı çıkacağı kazan-kazan çözümleri uygulamaya koymalıyız. Umarım ki endişelerimizi cesur eylemlere dönüştürebileceğiz.”

“Mısır’ın COP27 Dönem Başkanlığı vizyonu, yinelenebilir ve yaygınlaştırılabilir başarı öykülerini ortaya koyabileceğimiz, düşük karbona geçişte karşılaştığımız zorlukları ve iklim değişikliğine dirençli yolları tartışacağımız, eşit ve adil geçişin unsurlarını tespit edeceğimiz, ve sonuçta 1,5 derece hedefine ulaşma azmimizi güçlendirdiğimiz uygulama odaklı bir COP fikrini merkeze alıyor” diyen Mısır Arap Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Amr El Hamamy, şöyle devam etti: “Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında ayrıntılı ve kapsamlı müzakerelere öncülük edeceğiz, farklı pozisyonlar arasında köprü olmaya ve Kuzey ile Güney arasındaki güveni tazelemeye çalışacağız; böylece, tüm dünya iklim sorunlarının üstesinden gelebilsin.”

“Birleşik Krallık Dönem Başkanlığı 1,5 derece hedefini tutturma azmini koruyor ve Mısır’daki COP27 öncesinde daha iddialı iklim eylemlerini hızlandırmaları için tüm paydaşlarla işbirliği yapıyor” diyen Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Marianne Young sözlerini şöyle sürdürdü: “COP27, çabalarımızı ikiye katlamak, dönüşümün durmadığını, aksine hız kazandığını gösterebilmek için kritik önem taşıyor. COP27, değişen iklimin yıkıcı etkilerini önleyebilmek ve bu etkilerle başa çıkabilmek için, COP26, Glasgow ve Paris’te verilen taahhütlerin üzerine inşa edilmeli. Glasgow İklim Sözleşmesi bu kritik on yılda iklim eylemini hızlandırmanın yol haritası olmaya devam ediyor.”

İklimce Sohbetler COP27 Özel Oturumu, UNDP Türkiye’nin YouTube kanalında da yayınlandı.


Oturumun tümünü izlemek için: https://youtu.be/rkjvtC_ulLo?t=2

İklimce Sohbetler hakkında ayrıntılı bilgi için: iklimce.undp.org.tr ve @iklim_ce

Basın İletişim: Faik Uyanık, UNDP Türkiye, faik.uyanik@undp.org