İklim değişikliğine uyum çalışma ziyaretleri: Danimarka ve İsveç'te en iyi uygulamaları keşfetmek

8 June 2023

UNDP, Kopenhag ve Stokholm belediyelerinin başarılı iklim değişikliğine uyum önlemlerini keşfetmek için çalışma ziyaretleri düzenledi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla Türkiye'nin toplumsal dayanıklılığını artırmayı hedefleyen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, 8-11 Mayıs 2023 tarihlerinde Danimarka ve İsveç'e çalışma ziyaretleri düzenlendi.

Ziyaretlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan uzmanlar ve projenin pilot illeri olan Konya, Sakarya, Samsun ve Muğla'nın büyükşehir belediyelerinden temsilciler katıldı. Katılımcılar, Kopenhag ve Stokholm belediyeleri tarafından yürütülen iklim değişikliğine uyum eylemlerini ve sürdürülebilir ve doğa temelli çözümleri keşfetti. Ziyaretler, belediyelere iklim değişikliğiyle mücadele için etkili strateji ve eylemler geliştirmeye yönelik değerli bilgiler edinme fırsatı sundu. 

İlk durak, Kopenhag'ın uyum eylem planı ve stratejilerinin paylaşıldığı Kopenhag Belediyesi Çevre ve Teknik Departmanı oldu. Bu ziyaret, hem pilot şehirlerin yerel iklim değişikliğine uyum stratejileri ve eylem planlarını uygulamaları hem de belediyelerin teknik kapasitelerini artırmaları konusunda bir rehber görevi gördü. Ayrıca, Kopenhag'da iklim dirençli bir mahallenin ziyaret edilmesi, geçirgen yüzeyler, yeşil çatılar ve yağmur suyu toplama sistemleri aracılığıyla sel ve aşırı hava olaylarına karşı etkili çözümleri görme fırsatı sağladı. 

Avrupa Çevre Ajansı'na ziyareti de içeren bilgi paylaşımı oturumları, kuruluşları güçlendirmeyi, iş birliğini kolaylaştırmayı ve böylece daha etkili iklim eylemlerine katkıda bulunmayı amaçladı. Katılımcılar, bu ziyarette ClimateADAPT adlı Avrupa Uyum Platformu hakkında bilgi edinirken, aynı zamanda proje kapsamında yakında kurulacak olan Türkiye'nin ilk ve tek iklim değişikliğiyle mücadele platformu İklim Portal’ı da tanıttı.

Son durak, iklim eylemi ve kentsel gelişmedeki öncü çabalarıyla tanınan Stokholm Belediyesi oldu. Ziyaretin temel amacı, belediyenin sürdürülebilir kentsel gelişme, enerji verimliliği, yeşil alanlar ve atık yönetimi gibi alanlardaki girişimlerini incelemekti. Bu girişimler arasında sürdürülebilir sınai kalkınma örnekleri de yer aldı.

Ziyaretlerin ilgi çekici yönlerinden biri, Danimarka ve İsveç'te iklim değişikliği konusunda katılımcı yöntemlerin ve farkındalık kampanyalarının güçlü bir şekilde var olmasıydı. Dört günlük ziyaret boyunca katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadelede, sadece teknik konuların değil, aynı zamanda farkındalık oluşturma ve aktif katılımın teşvik edilmesinin de çok önemli rol oynadığını fark etti. 

İklim değişikliğinin yarattığı zorluklar ve geliştirilen çözümleri keşfetmek için çalışma ziyaretlerine katılmak, sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek inşa etmeye yönelik yerel ve küresel çabalara önemli ölçüde katkı sağlayabilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve uygulama ortağı olarak UNDP Türkiye'nin yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projede, pilot belediyeler için yerel uyum stratejileri ve eylem planları geliştirme çalışmaları yakında tamamlanacak.