Türkiye’de kolluk kuvvetlerinin sivil gözetimi UNDP ve AB desteği ile güçlendi

9 December 2021

Kazanımlar arasında, yerel yönetimleri ve sivil toplum temsilcilerini suç önleme önceliklerini belirlemeye dahil eden 19 kurul da yer alıyor.

Ankara, 9 Aralık 2021 – İç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetimine yönelik 13 yıllık ortak çalışmalarını tamamlayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, bugün, polisin ve diğer kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının insan hakları standartlarını desteklemesi ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamada şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini vurguladı.

Üç faz boyunca 11,4 milyon € finansmanla yürütülen sivil gözetim programı; polis, meclis, merkezi ve yerel yetkililer, sivil toplum ve medya için politika tavsiyesi ve uygulamalı eğitimler sağladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programın kapanış etkinliğinde, “Bugün üçüncü fazının kapanışını yaptığımız bu projenin bize en çok cazip gelen kısmı, sivil dinamikleri de işin içine katmak, analizlere dahil etmek ve bu sayede önleyiciliği artırmaktır. Güvenlik yönetiminde sivil bakışı artırmak bana göre güvenliğin gelecek vizyonunun başlıklarından biri olacaktır. Burada güzel bir iş birliği ortaya koyulmuştur. Proje kapsamında pilot 2 il ve 17 ilçemiz bulunmaktadır ve bizler yerel önleme ve güvenlik kurullarının tüm il ve ilçelerde kurulmasını planlıyoruz.” dedi.

Program kazanımlarının arasında, Türkiye’de 19 Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun bulunduğu bir ağ oluşturulması da yer alıyor. Bu organlar, suçu meydana gelmeden önce önlemek amacıyla savunmasız grupların ihtiyaçlarına özel ilgi göstererek yerel kolluk endişelerini incelemek ve yerel riskleri tespit etmek için yerel yetkilileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu 19 kurulda, 133 farklı STK’nın temsilcileri dahil 600 üye bulunuyor. Kurullarda şimdiye kadar 425 yerel güvenlik eylem planı hazırlandı ve yarısı kamuoyunu bilinçlendirmeye ayrılmış 4.250 planlı faaliyetin haritası çıkarıldı.

Bunun yanı sıra, program, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının çalışmalarını desteklemek ve koordine etmek için çatı kuruluş görevi görecek bir Ulusal Suç Önleme Ofisi kurmaya yönelik taslak mevzuat hazırlığını da destekledi. Bu yeni mevzuatın 2022’de kabul edilmesi bekleniyor.

UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Sivil Gözetim soyut bir kavram gibi görünebilir. Bu programda ortaklarımızın çalışmaları, bilhassa yerel düzeyde fikrin elle tutulur bir gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı oldu. Şu an vatandaşların güvenlik ve emniyetle ilgili endişelerini dile getirebileceği ve suç mağduru olma olasılığı en yüksek gruplarınki de dahil acil toplum ihtiyaçları konusunda kolluğu harekete geçirebileceği açık bir kanal bulunuyor. Vatandaşların polislik önceliklerini belirlemeye katkıda bulunacağı bir yapı tesis etmek suçları önlemeye yönelik büyük bir adım.”

Programın diğer bir ana odak noktası ise mevzuat tasarısına ve revizesine destek sağlayarak, kurumsal yapıları uyarlayarak ve personele eğitim vererek sivil gözetime yönelik AB standartları uyarınca İçişleri Bakanlığını desteklemekti. AB Türkiye Delegasyonundan Alexander Fricke, “Avrupa Birliği Türkiye’nin güvenlik sektörü reformunu desteklemeye kararlıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik AB için temel ilkelerdir ve bu girişim bu ilkeleri yansıtan yasal ve kurumsal bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olmuştur.” dedi.

Geniş çaplı ulusal ve uluslararası uzmanlıktan yararlanılarak, programın son fazında polis ve kolluk gözetiminde sivillerin söz hakkı sahibi olması için ulusal mevzuatın geliştirilmesine yardımcı olundu ve yerel ve ulusal düzeyde farkındalık artırma faaliyetleri düzenlendi. 500 iç güvenlik kuvveti mensubuna ve devlet memuruna eğitimler verildi ve 7.223 kişinin katıldığı 128 etkinlik düzenlendi. Parlamenter gözetim, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisinin de kilit ortak olarak katılımıyla temin edildi.

Girişime ilişkin daha detaylı bilgi için: sivilgozetim.org.tr

İrtibat Bilgisi: Faik Uyanık, UNDP Türkiye, faik.uyanik@undp.org