Dört ilde yerel düzeyde katılımcı süreçler vatandaş toplantılarıyla zenginleşiyor

30 September 2021

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama projesinde 14 yeni büyükşehir belediyesi için katılımcı yerel yönetişim modelinin geliştirilerek hayata geçirilmesi hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında dört pilot il olan Hatay, Malatya, Balıkesir ve Tekirdağ’da vatandaş toplantıları düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama projesinde 14 yeni büyükşehir belediyesi için katılımcı yerel yönetişim modelinin geliştirilerek hayata geçirilmesi hedefiyle çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda seçilen dört pilot ilde Eylül ayında vatandaş toplantıları yapıldı.

Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri ile il ve ilçe kent konseyleri temsilcilerinin yanı sıra kentsel ve kırsal mahallelerden vatandaşların da katıldığı toplantılar, Hatay, Malatya, Balıkesir ve Tekirdağ’da düzenlendi.

Toplantılar öncesinde, yerel düzeyde katılımcı mekanizmalara ilişkin güncel durumun değerlendirilmesi ve bu mekanizmaların geliştirilip iyileştirilmesi için önerilerin tartışılmasına yönelik olarak, 6360 sayılı kanunla büyükşehir olan 14 ilin belediyelerinin yerel katılımcı mekanizmaları ve yerel paydaşları ile odak grup görüşmeleri ve çalıştaylar yapılmıştı.

Bu çalışmaların ardından ise, yerel düzeyde katılımcı mekanizmaların daha etkin hale getirilmesine yönelik bir taslak uygulama kılavuzu hazırlandı. Taslak kılavuz, 4 pilot ilde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il/ilçe kent konseyleri ve diğer ilgili paydaşlara yönelik düzenlenen çevrim içi eğitimlerde test edilerek son haline getirildi.

Katılımcılık hakkında farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen vatandaş toplantılarında ise, mahalle yönetiminin katılımcı hale getirilmesine ilişkin konular ele alındı ve yerel düzeyde katılımcılığın mevcut durumu değerlendirildi. Demokratik bir süreç olan katılımcı bütçelemenin önemine değinilerek, vatandaşların bu yolla doğrudan kamu bütçesinin belli bir kısmının tahsisine katılma olanağı bulduğu ifade edildi.

Toplantılara katılan belediye temsilcileri bu konudaki iyi örnekleri ele alarak katılımcı yönetim anlayışının benimsenmesi ve halkın gerçek ihtiyaçlarının ve öncelik sıralamasının belirlenerek çalışmaların sürdürülmesi konusunda destekleyici bir tutum sergiledi.

Bundan sonraki aşamada, faaliyet kapsamında bugüne kadar düzenlenen eğitim ve vatandaş toplantılarından yararlanılarak başarı ve insan öyküleri ile belgesel niteliğinde bir kısa film hazırlanması öngörülüyor.

Çalışmalar, Birleşmiş Milletler’in, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” amacına yönelik küresel mücadele ve politikalarını doğrudan destekliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliği ile yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için: www.lar.org.tr

Proje kapsamında yürütülen çalışmaları sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram: @larorgtr