Türkiye’de ilk kez vatandaş odaklı ve kaliteli yerel hizmet sunum standartları geliştiriliyor

31 August 2021

Türkiye’de ilk defa yerel hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların bir parçası olarak Ankara’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa yerel hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların bir parçası olarak Ankara’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi.

Bugüne kadar Türkiye’de yerel hizmet özelinde bir standart çalışması yapılmamış olması nedeniyle, yürütülen çalışmalar bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Dünyada ve Türkiye’de değişen kamu politikası ve çeşitlenen yerel hizmetler ekseninde, hizmet sunumunun etkinliğinin vatandaş odaklı olacak biçimde artırılması, hizmet sunumunda tutarlılık ve uluslararası standartlara uygun belli bir hizmet kalitesinin sağlanması hedefleniyor.

Paydaş kurumları buluşturan ve yoğun ilgi gören çalıştaya, başta Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olmak üzere, çok sayıda merkezi kurum, Türkiye Belediyeler Birliği ve seçilmiş belediyelerin ilgili temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarını UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Töremen ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe yaptı.

Prof. Dr. Karatepe konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yürüttüğü yerel hizmetlerden örnekler vererek, kaliteli ve belirli bir standartta yerel hizmet sunumunun önemine değindi.

Projenin “Etkin Yerel Hizmet Sunumu” bileşeninden sorumlu Kilit Uzman Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, daha önce yürütülen çalışmalarla belirlenen beş hizmet alanı olan halk sağlığı, toplu taşımada halk sağlığı, önleyici ve koruyucu itfaiye hizmetleri, evde yaşlı bakım hizmetleri ve tarımsal destekleme hizmetlerine ilişkin standartlar ele alındı.

Söz konusu hizmet sunum standartları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere, merkezi kurumlar ile yapılan toplantılar ve ardından yine başta büyükşehirler olmak üzere belediyeler ile yapılan birçok durum tespit görüşmesi, anket ve çalıştay sonucu belirlenmişti.

Çalıştayda yapılan grup çalışmaları ile, geliştirilen standartların anlaşılırlığını sağlamak ve uygulamaya konulmasını hızlandırmak amacıyla hazırlanacak uygulama rehberine yönelik katılımcıların değerlendirmeleri alındı.

Bundan sonraki aşamada, seçilen 10 büyükşehirde, geliştirilen hizmet sunum standartları hakkında bilgi verilmesi ve yerel seviyede fiili uygulamalarının tartışılması amacıyla valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili bakanlıkların il müdürlükleri ile diğer ilgili kuruluşların katılımıyla seminerlerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Proje ile, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ve “İklim Eylemi” özelinde Birleşmiş Milletler’in küresel mücadele ve politikalarına destek verilmesi hedefleniyor.

UNDP’nin İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için: www.lar.org.tr

Proje kapsamında yürütülen çalışmaları sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram: larorgtr