Şiddet Mağduru Destek Merkezleri, ihtiyaç duyanlara iyileştirilmiş adli yardım sağlayacak

25 February 2022

UNDP ve Türkiye’deki barolar, hassas durumdaki kadınlara hukuk hizmetleri ve danışmaya erişimi yaygınlaştırmak üzere iş birliği yapıyor

Ankara, 25 Şubat 2022 – Başta ev içi ve diğer toplumsal cinsiyet temelli şiddet türlerine maruz kalan kadınlar olmak üzere, dezavantajlı grupların adalete erişimini artırma ve onlara sunulan adli yardım hizmetlerini güçlendirme amacına yönelik Şiddet Mağduru Destek Merkezleri Türkiye’nin altı ilinde bugün açıldı. Merkezler, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve T.C. Adalet Bakanlığı ile ortak çalışan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Antalya, Balıkesir, Denizli, Mardin, Rize ve Samsun’da açıldı. Bu çalışma, İsveç Büyükelçiliği tarafından temsil edilen İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı’nın (SIDA) finanse ettiği 1,4 milyon dolar bütçeli projenin bir parçasını oluşturuyor.

Bugün Ankara’da yapılan resmi açılış töreni, pilot illerde bulunan altı merkezde eş zamanlı kurdele kesme törenine sahne oldu. Bu merkezlerde ulusal ve uluslararası mevzuat, psikoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal hizmetler konularında özel eğitim alan avukatlar görev yapacak. Amaç, şiddet mağdurlarının ihtiyaçlarına uyarlanmış hizmet ve rehberlik sağlamak. Çalışma, mevcut adli yardım hizmetlerinden yararlanma hakkından habersiz olan hedef kitleyi bilgilendirmeyi hedefleyen erişim çabalarıyla desteklenecek.

“Adalete erişim temel bir insan hakkı” diyerek sözlerine başlayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton şöyle devam etti: “Ancak pratikte birçok insan bu hakkını kullanırken engellerle karşılaşıyor ve sonuçta eşitsizlik yaşanıyor. Bunun içindir ki UNDP, ücretsiz adli yardım kalitesini yükseltmek ve erişimi yaygınlaştırmak amacıyla hükümet ve sivil toplumdan ortaklarıyla iş birliği yapıyor; bu çabalar özellikle cinsiyet temelli şiddet mağduru olan kadınlara hizmet ve destek sağlanmasına odaklanıyor. Bu süreçte, kadınlara yönelik şiddetin faillerinin maalesef sık sık yararlandığı cezasız kalma ile de mücadele etmeyi umuyoruz.”

“Bu vesileyle, tüm şiddet mağdurları ve şiddete maruz kalma riski taşıyanları hatırlayarak onlara şiddetsiz bir yaşam sürme haklarının olduğunu ifade etmek isterim.” diyen İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström şunları söyledi: “Şiddeti önlemek, sizi korumak ve şiddet uygulandığında adaletin yerini bulmasını sağlamak BM’ye üye tüm ülkelerin görevidir. Bugün burada toplanmamızın nedeni de budur.”

Avukatlar ve STK temsilcilerinin de belirttiği üzere, adli yardımı yaygınlaştırma çabalarında barolar kritik rol oynuyor.

“Özellikle adli yardım hizmetlerinin sağlayıcısı olan meslektaşlarımız avukatlar ve meslek örgütlerimiz olan Barolar aracılığıyla, sahada fiilen hukuki destek sağlama görevimizin bilincindeyiz.” diyen TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan, şöyle devam etti: “Aynı zamanda, şiddet konusunda farkındalığın artırılması ve şiddet kültürünün ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması konusunda, kamuoyu nezdinde de, hukuki ve bürokratik kademelerde de elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”

Merkezler, SIDA tarafından finanse edilen daha geniş kapsamlı UNDP projesinin bir parçasını oluşturuyor. Halihazırda ikinci aşaması yürütülmekte olan proje, Türkiye’de adli yardım sunumu için daha koordineli, profesyonel ve sistematik yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.


Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: https://ilaprojesi.org/tr/

İletişim: Orhun Yurtvermez, UNDP Türkiye, Proje Yöneticisi, orhun.yurtvermez@undp.org