AB, Türkiye’de yerel iklim eylemini harekete geçirmeye yönelik 22,2 milyon Avroluk girişimi finanse ediyor

28 September 2023
Well dressed people sitting in conference room with Turkish Flag and cameras on the background
Fotoğraf: Bora Akbay

UNDP ile İklim Değişikliği Başkanlığı güç birliği yaparak yerel toplumların iklim risklerini azaltmalarına yardım edecek

Ankara, 28 Eylül 2023 – Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) İklim Değişikliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen 22,2 milyon Avro bütçeli “Türkiye’de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı” projesinin lansmanı dün yapıldı. Türkiye’de iklim değişikliğinin neden olduğu tehditlere karşı kentsel dirençliliği güçlendirmeyi hedefleyen beş yıl süreli girişim, toplumların artan sıcaklıklar ve orman yangını, sel ve kuraklık gibi iklim kaynaklı tehlikelerle başa çıkmasına yardım edecek.

ÇŞİDB İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar “Türkiye bugün iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım atıyor. İklim değişikliği küresel bir sorun olsa da, etkisi yerel düzeyde hissediliyor. Dolayısıyla, yerel iklim eylemi olmaksızın, ulusal iklim hedeflerimize ulaşmamız olanaksızdır. Bu proje, iklim dirençli kentler kurma çabalarımızda önemli rol oynayacak.” dedi.

UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı, yerel ortaklarla iş birliği yaparak, AB bölgesel sınıflandırma metodolojisine göre belirlenen Türkiye’deki 12 istatistiki bölgenin tamamında kanıt dayalı etkilenebilirlik ve risk analizleri hazırlayacak. Bu değerlendirmeler, 2100 yılına kadarki dönemi kapsayan Türkiye iklim modellemesine uygun olarak, önümüzdeki iki yılda hazırlanacak iklim projeksiyonlarına dayanacak. Yerel düzeyde iklim önlemlerini desteklemek amacıyla bu projeksiyonlar, birkaç kilometrekare gibi küçük alanları kapsayan coğrafi odaklanma ile iklim tehlikelerine ilişkin veri sağlayacak.

İklim risk analizine dayanarak, Antalya, Kahramanmaraş, Ordu, Elazığ, Isparta ve Kastamonu olarak seçilen altı pilot belediyede, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları geliştirilecek. Yerel yetkililerin iklim politikaları oluşturmalarını desteklemek üzere karar destek araçları üretilecek; hem kamu hem de sivil toplum ortaklarına iklim riskleri ve yanıtları hakkında yoğun eğitim verilecek.

“Türkiye’de son birkaç yılda, iklim değişikliğinin orman yangını, sel ve kuraklık şeklindeki yıkıcı gerçekliği bizzat yaşandı.” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte bu nedenledir ki ülkenin her köşesini iklim etkilerine karşı hazırlamak ve riskleri azaltmak için ihtiyaç duyulan analiz, araç ve kaynaklar konusunda katkı sağlayacağımız için mutluluk duyuyoruz.”

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ise “İklim krizi, yerelde sonuçları olan küresel bir sorundur. İklim değişikliğinin etkisi tam olarak yerel düzeyde hissediliyor, dolayısıyla, insan hayatı ve geçim kaynaklarını daha iyi korumak için yerel düzeyde önlemler uygulanmalı.” dedi.

UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülecek 7,5 milyon Avro bütçeli proje, yerel iklim eylem planlarının temel bileşenlerini uygulamak amacıyla yerel yönetimlere toplam 14,7 milyon Avro tutarında hibe dağıtacak tamamlayıcı bir “iklim değişikliği hibe programı”na da teknik destek sağlayacak. Verilen hibeler, belediye binalarında enerji verimliliğinin artırılması, sel önleme altyapısının güçlendirilmesi, örneğin sulama amacıyla kullanılmak üzere yağmur sularını toplama gibi yöntemlerle suyun korunması, yeşil alanların yaygınlaştırılması, aşırı hava olayları ve diğer tehlikeler hakkında yerel halkı ikaz etmek üzere erken uyarı sistemlerinin kurulması gibi faaliyetleri finanse edecek.

Açılış etkinliğine, pilot belediye başkanları dahil olmak üzere çok sayıda belediye yetkilisi katıldı. Projenin öngördüğü iklim dirençli politikalar, araçlar ve altyapılar, yalnız pilot belediyelere değil, tüm diğer yerleşimlere de yarar sağlayacak.

Belediyelerin iklim değişikliğine uyum eylem planları hazırlamalarına yardım eden AB finansmanlı başka bir program da halen Konya, Muğla, Sakarya ve Samsun olarak seçilen dört pilot büyükşehir belediyesi ile UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Ulusal düzeyde ise UNDP, uzun vadeli iklim değişikliği stratejisi ile daha kısa vadeli eylem planının hazırlanmasında ÇŞİDB İklim Değişikliği Başkanlığı’na yardım ediyor ve ayrıca ülkenin Ulusal Katkı Beyanı’nda (UKB) taahhüt edilen emisyon azaltımları için teknik planlamayı destekliyor.


Ayrıntılı bilgi için: 

Esra Özçeşmeci, UNDP Türkiye İletişim Sorumlusu, esra.ozcesmeci@undp.org