Yenilenebilir enerji eğitimleri 2023’te yaygınlaştırılıyor

27 June 2022

2023’te yenilenebilir enerji eğitim programına yeni iller eklenerek Türkiye’nin daha fazla bölgesinde toplam 1.600 kursiyere ulaşılması hedefleniyor.

Bora Akbay / UNDP Türkiye

UNDP’nin Türkiye’de yenilenebilir enerji alanındaki mesleki eğitimi, gelecek yıl daha fazla ilde toplam 1.600 kursiyere ulaşmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığı ve Kore Cumhuriyeti’nin finansal desteği ile, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için yenilenebilir enerji alanında bir eğitim programı yürütüyor. Ortaklar, 21 Haziran’da düzenlenen 3. yönlendirme toplantısında, son iki yıldaki faaliyetlerin başarısı sonucunda eğitimleri 2023 yılının sonuna kadar uzatma kararı aldı. 2023’te eğitimlere yeni iller eklenerek Türkiye’nin daha fazla bölgesinde toplam 1.600 kursiyere ulaşılması hedefleniyor.  

Yenilenebilir enerji sektöründe ara eleman açığını karşılamak, katılımcıların yeni beceriler kazanmalarını ve istihdam olanaklarına erişmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan uygulamalı mesleki ve teknik eğitim programı, hem güneş hem rüzgar enerjisini kapsayan hibrit bir program. Eğitimi başarıyla tamamlayan Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri, büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe istihdam fırsatlarına erişimlerini güçlendiren Europass sertifikasını almaya hak kazanıyor.

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, yenilenebilir enerji yatırımlarının, enerji maliyetleri, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kapsamında tüm sektörlerde giderek daha fazla önem kazandığını ve UNDP’nin bu alandaki uygulamaları desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Arıner, Milli Eğitim Bakanlığı ile sağlam bir ortaklık kurulduğunu ve harmanlanmış öğrenme modelinin de bu projenin ve ortaklığın önemli kazanımlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Mart 2021’de 500 katılımcı için başlatılan 247 saatlik ders programı, Bursa, Kocaeli, Konya, Hatay ve Mersin illerinde tamamı yüz yüze olarak uygulanıyordu. 2022 yılında, 1.000 kursiyer hedefiyle proje illerine İstanbul da dahil edilerek, dijital ve yüz yüze öğrenmeyi birleştiren harmanlanmış öğrenme modeline geçildi.

Harmanlanmış öğrenme modeli kapsamında, teorik bilgilerden oluşan 103 saatlik kısım, kursiyerlerin ders öncesi ve sonrası takip edebilecekleri dijital içeriklere aktarıldı. Böylece, kursiyerlerin dijital okuryazarlık becerileri desteklenirken sınıf içinde geçirilen zaman uygulama ve tartışmaya ayrılmış oluyor. HBÖGM çatısı altında sunulan 2.750 kurs programı arasında harmanlanmış modelin kullanıldığı ilk program olan eğitimlerin, diğer eğitimler için de öncü olması bekleniyor.

Kore Cumhuriyeti tarafından 2,8 milyon ABD Doları ile finanse edilen girişim, UNDP Türkiye’nin işgücü piyasasına erişimi genişleterek, geçim kaynaklarını iyileştirerek, kamu hizmetlerini ve sosyal uyumu destekleyerek Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmayı amaçlayan portföyünün bir parçası olmaya devam edecek.