Genç girişimciler iklim krizine karşı birleşti

28 October 2021

UNDP Türkiye, 84 Suriyeli ve Türk genç girişimciyi, İstanbul’da iklim krizi ve afetlere çözüm bulmaya yönelik düzenlenen “Start-up Weekend” etkinliğinde bir araya getirdi.

UNDP Türkiye, Suriyeli ve Türk genç zihinlerin ekip ruhu ile çalışarak iklim değişikliği ile mücadele için yeni fikirler bulmasına destek veriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, 84 Suriyeli ve Türk genç girişimciyi, İstanbul’da iklim krizi ve afetlere çözüm bulmaya yönelik düzenlenen “Start-up Weekend” etkinliğinde bir araya getirdi.

25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinlik, Japon Hükümeti tarafından finanse edilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülen, geçici koruma altındaki Suriyeli gençler ve Türk akranlarının istihdama erişimlerini, girişimcilik imkanlarını ve sosyal uyumlarını artırmayı hedefleyen girişimin bir parçasıydı. Katılımcılar, birbirinin kültürlerini tanıma ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulurken, küresel iklim krizi ve çevresel felaketlerin önlenmesine destek için geliştirdikleri iş fikirlerini paylaştılar.

UNDP Türkiye Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portföyü Sosyal Uyum Projeleri Koordinatörü Tuğçe Söğüt, açılış konuşmasında “Gençler ile çalışmak bize büyük heyecan veriyor. SKA 13: İklim Eylemi kapsamında gençlerin dünyamız için yenilikçi çözümler üretmek amacıyla bir araya geldiklerini görmekten mutluyuz.” dedi.

Farklı bilgi ve tecrübe seviyelerindeki genç girişimciler, çalışmak istedikleri alana göre mentorları tarafından beşer kişilik ekiplere ayrılarak iklim krizi ve süregelen çevresel felaketlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması, etkilenen ve kırılgan grupların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, bu felaketlerin yaratabileceği zararların öngörülmesi ve önlenmesi için yeni yeşil teknolojiler kullanarak iş fikirleri geliştirip projelendirdi.

Hızlandırılmış Ideation, İş Planı Oluşturma ve Sunum Teknikleri Eğitimleri ile başlayan maratonda, gruplar uzman mentorların destekleri ile geliştirdikleri girişim fikirlerini sunumlar ile görselleştirdi.

Jüri değerlendirmesinde, evlerde kullanılmayan gıdaların paylaşılmasını amaçlayan “Gel-Götür” isimli proje, birincilik ödülüne layık görüldü. Gıda israfının azaltılması sera gazı emisyonlarının da azalmasını sağladığından, proje insanları gıda israfı yapmamaya teşvik ederek küresel iklim krizini önlemeye katkıda bulunmayı hedefliyor. Birinci olan ekip, projelerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla 35,000 TL değerinde bir teknoloji hediye çeki ile ödüllendirildi.

Etkinlik boyunca grupları ile etkileşimde bulunarak ekip ruhunu, kültürler arası iletişim ve öğrenme yöntemlerini deneyimleyen Suriyeli ve Türk gençler, düzenlenen sosyal aktiviteler ile birbirlerinin kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Türkiye’de yaşayan 3,7 milyonluk geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusunun yarısını gençler oluşturuyor. İklim krizi üzerine çalışan genç girişimcilere destek veren “Start-up Weekend” etkinliği, UNDP Türkiye’nin Suriyeli gençler ve Türk akranlarının sorunlarına çözümler bulmayı hedefleyen girişiminin bir parçası. Bu kapsamda şu ana dek 403 genç mesleki beceriler edinme ve girişimcilik eğitimi alma olanağına kavuştu. 70 girişimciye toplam 350 bin ABD doları tutarında ayni hibe ve mentorluk desteği sağlandı. UNDP, 9 ildeki 30 gençlik merkezinde bilgisayar laboratuvarları kurdu.

Japonya tarafından finanse edilen ve Eylül 2021’de tamamlanan 3 milyon ABD doları bütçeli girişim, UNDP Türkiye’nin, işgücü piyasasına erişimi yaygınlaştırmak, geçim olanaklarını genişletmek, kamu hizmetlerini iyileştirmek ve sosyal uyumu artırmak suretiyle, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin öz yeterliğini ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmayı hedefleyen toplam 75 milyon ABD doları bütçeli Suriye portföyünün bir parçası.