UNDP’nin yenilenebilir enerji eğitimleri devam ediyor

25 May 2022

Yenilenebilir enerji sektöründe ara eleman açığını karşılamak, katılımcıların yeni beceriler kazanmalarını ve istihdam olanaklarına erişmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan uygulamalı mesleki ve teknik eğitim programı, hem güneş hem rüzgar enerjisini kapsayan hibrit bir program.

Bora Akbay / UNDP Turkey

6 şehirde 166 kursiyer yeni eğitim teknolojilerinin kullanıldığı, güneş ve rüzgar enerjisi alanındaki pilot eğitimleri tamamladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığında, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için yenilenebilir enerji alanında bir eğitim programı yürütüyor. 2022 yılında çevrim içi ve yüz yüze eğitimi birleştiren harmanlanmış öğrenme modeline geçilen programda pilot kurslar 14 Şubat- 8 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlendi. 6 şehirde kursu başarıyla tamamlayan 166 katılımcı, uluslararası geçerliliği olan Europass sertifikasını almaya hak kazandı.

Yenilenebilir enerji sektöründe ara eleman açığını karşılamak, katılımcıların yeni beceriler kazanmalarını ve istihdam olanaklarına erişmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan uygulamalı mesleki ve teknik eğitim programı, hem güneş hem rüzgar enerjisini kapsayan hibrit bir program. Eğitimin içeriği, bu alanlarda enerji üretimi yapan santral ve tesislerin ekipman ve sistemlerinin kurulumu ile mevcut ekipman ve sistemlerin bakım ve onarımı konularından oluşuyor.

Mart 2021’de 500 katılımcı için başlatılan 247 saatlik ders programı, Bursa, Kocaeli, Konya, Hatay ve Mersin illerinde tamamı yüz yüze olarak uygulanıyordu. 2022 yılında, 1.000 kursiyer hedefiyle proje illerine İstanbul da dahil edildi. Buna ek olarak, Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ile ortaklaşa yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, UNDP ve HBÖGM, teorik bilgileri içeren 103 saatlik eğitimin, sınıf dışından da takip edilebilecek dijital içeriklere aktarılmasına karar verdi.

“Harmanlanmış Öğrenme Modeli” ile kursiyerler, teorik bilgilere ders öncesi ve sonrasında çevrim içi ve çevrim dışı olarak erişebiliyor. Kursiyerlerin içerikleri istedikleri zaman ve istedikleri sayıda görüntüleyebilmeleri, öğrenme zamanlarını ve hızlarını kendilerine göre ayarlayabilmelerine olanak sağlıyor. Yeni model ile uygulamaya konulan ters-yüz edilmiş sınıf sistemi, sınıfta geçirilen vaktin uygulama, tartışma gibi daha üst düzey becerilere ayrılarak verimliliğin artırılmasına fırsat sağlıyor. Yeni model, eğitmeni geleneksel anlatıcı rolünden ziyade kursiyerin öğrenme sürecinde “rehber” olarak yeniden tanımlarken, kursiyerlerin dijital okuryazarlıklarını da destekleyerek bir başka önemli beceriyi daha kazanmalarına yardımcı oluyor.

Yürütülen çalışmalar ile aynı zamanda, tüm illerde kursların aynı standartta ilerleyebilmesi için, eğiticilere adım adım rehber olacak kapsamlı bir kitapçık hazırlandı. Eğiticilerin kursiyerleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNDP’nin ise eğiticileri takip etmelerini sağlayan dijital sistemde, eğiticilerin her gün işleyecekleri müfredat detaylı olarak belirlendi.

Bu uygulama ile, HBÖGM altında verilen yaklaşık 2.750 mesleki kurs programından birinde ilk defa harmanlanmış öğrenme modeline geçildi. Kursiyerler ve eğiticilerin yeni eğitim teknolojileri ile buluşturulduğu programın, diğer kurslara da öncü olması bekleniyor. Kurs programı içerisinde tamamı çevrim içi olarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer meslek kurslarına da eklenebilecek.

Kore Cumhuriyeti tarafından 2,3 milyon ABD Doları ile finanse edilen girişim, UNDP Türkiye’nin işgücü piyasasına erişimi genişleterek, geçim kaynaklarını iyileştirerek, kamu hizmetlerini ve sosyal uyumu destekleyerek Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmayı amaçlayan portföyünün bir parçası.