UNDP, yenilenebilir enerji kurs programında eğitmenlerin yeni eğitim teknolojileri konusunda becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor

16 February 2022

Antalya’da düzenlenen Eğitici Eğitiminde, program eğitmenleri harmanlanmış öğrenme, yeni sistemde sınıf düzeni, iletişim teknikleri, rehberlik, ölçme ve değerlendirme standartları gibi konularda alanlarında uzman akademisyenlerden eğitimler aldı.

Yenilenebilir enerji kursu eğiticileri, harmanlanmış öğrenme ve yeni eğitim metotları üzerine bir haftalık eğitime katıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığında geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için başlattığı rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki mesleki eğitim programı, 2022 yılında “harmanlanmış öğrenme modeli” ile devam edecek. Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ile çevrim içi ve yüz yüze eğitimi birleştiren yeni öğrenme modeli ve ders içeriğinin güncellenmesi üzerine yapılan çalışmalar, bir haftalık “Eğitici Eğitimi” ile kurs programının eğitmenlerine aktarıldı. Katılımcılar, programın verimliliğini artırmak için yeni eğitim teknolojileri ve teknikleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Sektördeki ara eleman açığını karşılamak için geliştirilen yenilenebilir enerji uygulamalı mesleki ve teknik eğitim programı, güneş ve rüzgar enerjisi alanında enerji üretimi yapan santral ve tesislerin ekipman ve sistemlerinin kurulumu ile mevcut ekipman ve sistemlerin bakım ve onarımı konularına odaklanıyor. Mart 2021’de başlatılan 247 saatlik ders programı, 5 ilde, tamamı yüz yüze olarak uygulanıyordu. Anadolu Üniversitesi ile yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, UNDP ve HBÖGM, kurs programının teorik bilgileri içeren 103 saatinin ders öncesi ve sonrası takip edilecek dijital içeriklere aktarılmasına karar verdi.

Antalya’da düzenlenen Eğitici Eğitiminde ise, program eğiticileri harmanlanmış öğrenme, yeni sistemde sınıf düzeni, iletişim teknikleri, rehberlik, ölçme ve değerlendirme standartları gibi konularda alanlarında uzman akademisyenlerden eğitimler aldı. Eğitimin sonunda, her eğitici örnek bir ders anlatımı gerçekleştirdi.

UNDP Proje Danışmanı Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, harmanlanmış model sayesinde, sınıfta yapılan klasik ders anlatımını sınıf dışına çıkaran “ters-yüz edilmiş sınıf” metodunun uygulanabileceğini, böylece sınıf içi zamanın tartışma ve uygulama gibi daha üst düzey becerilere ayrılarak ders vaktinin verimliliğinin artırılabileceğini dile getirdi. Yeni sistem ile öğretmenin, geleneksel anlatıcı rolünden ziyade kursiyerin öğrenme sürecinde “rehber” olarak yeniden tanımlanacağını ifade eden Kumtepe, Eğitici Eğitiminin eğiticilerin yeni teknoloji ve metotları takip etmeleri açısından önemini vurguladı.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Proje Koordinatörü Kadir Polat ise, HBÖGM altında verilen yaklaşık 2.750 mesleki kurs programından birinin ilk defa harmanlanmış öğrenme modeli ile verileceğini, kursiyerleri ve eğiticileri yeni eğitim teknolojileri ile buluşturdukları bu projenin diğer programlar için de öncü olacağını aktardı. Polat, iklim krizi sebebiyle yenilenebilir enerji alanındaki programın öneminin giderek artacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Üniversitesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında aynı zamanda, tüm illerde kursların aynı standartta ilerleyebilmesi için, eğiticilere adım adım rehber olacak kapsamlı bir kitapçık hazırlandı. Eğiticilerin kursiyerleri, MEB ve UNDP’nin ise eğiticileri takip etmelerini sağlayan dijital sistemde, eğiticilerin her gün işleyecekleri müfredat detaylı olarak belirlendi.

Kore Cumhuriyeti tarafından 2,3 milyon ABD Doları ile fonlanan proje, Mart 2021’de Bursa, Kocaeli, Konya, Hatay ve Mersin illerinde toplam 500 kursiyer kapasitesi ile başlatılmıştı. 2022 yılında ek finansman ve 1.000 kursiyer hedefi ile İstanbul da programa dahil edilecek. Proje, UNDP Türkiye’nin işgücü piyasasına erişimi genişleterek, geçim kaynaklarını iyileştirerek, kamu hizmetlerini ve sosyal uyumu destekleyerek Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmayı amaçlayan portföyünün bir parçası.