#YaşamaYerAç

4 Şehir, 4 Proje, 4 İnsan, 4 Hikâye

8 August 2019

Yaşama Yer Aç: Yeni video projesi, dört şehirde UNDP Türkiye’nin yaşamlarına dokunduğu insanların öykülerini anlatıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, ilham veren dört video öyküsü ile “Yaşama Yer Aç” çağrısında bulunuyor.

Ankara, 7 Ağustos 2019 – Türkiye’de UNDP’nin yeni video kampanyası, ülkenin doğu sınırlarında bir mayın temizleyici ve dezavantajlı kişilere yardım eden genç bir avukat gibi, “Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim” portföyünde UNDP’nin yönettiği projelerle güçlenen farklı insanları gösteriyor.

Türkiye’nin doğu sınırları, ülkedeki ilk insani mayın temizleme projesiyle mayınlardan arındırılıyor; sahadaki mayın temizleyicilerden biri olan Kaffar Akka, öyküsünü Yaşama Yer Aç’a anlatıyor.

Fransa’nın Nantes kentinde yaşayan Türk vatandaşları, konsolosluk hizmetlerine erişim biçimini değiştiren e-konsolosluk sistemi hakkında konuşuyorlar. Bu sistem de UNDP desteğiyle geliştirilmişti.

Nevşehir’deki yerel halkın güvenli sığınağı haline gelen Özel İnsanlar Merkezi de video projesinde yer alıyor.

UNDP destekli bir proje ile Türkiye’nin farklı illerinden bir grup avukat, dezavantajlı insanlara daha iyi yardım edebilmek için becerilerini geliştirmişti. Balıkesir’den bir avukat, adli yardıma ihtiyaç duyan Suriyeliler de dahil olmak üzere Türkiye’deki dezavantajlı gruplar ile ilişki kurmada nasıl daha başarılı olduğunu video projesinde anlatıyor.

UNDP Türkiye’nin yeni video projesine yasamayerac.undp.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

İlave bilgi için: Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü, faik.uyanik@undp.orgKampanya görsellerine ulaşmak için tıklayın.