Eğitimde bilime dayalı iklim eyleminin güçlendirilmesine ilişkin yeni rapor yayında

26 July 2023

Rapor, iklim krizini kavramanın ve uygulamalı bilime dayalı çeşitli çözümler üretmenin önemini vurguluyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İNGEV, Eğitim Reformu Girişimi ve Eğlenceli Bilim tarafından, Türkiye'deki okullarda çocuklar ve gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının daha etkili bir şekilde nasıl artırılabileceğine dair yeni bir rapor yayımlandı. Rapor, 17 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da girişimin ortakları tarafından düzenlenen "Eğitimde Bilime Dayalı İklim Eylemini Güçlendirme" çalıştayında paylaşılan sonuçlar ve önerileri özetliyor.

Çalıştayda, iklim ve eğitim alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler arasında, uygulamalı ve bilime dayalı eğitimde iklim eyleminin konumunun nasıl güçlendirileceği üzerine tartışmalar yapıldı. Katılımcılar, iklim krizinin anlaşılması ve uygulamalı bilime dayalı çözümler üretilmesinin önemini vurguladı. Tartışmalar, eğitim, bilim ve iklim konularıyla ilgili ihtiyaçlar, mevcut çözümler ve gelecekteki çözüm önerileri üzerine odaklandı.

Çalıştay, disiplinler arası iş birliği ve birlikte yaratmanın önemini vurgulayarak, tüm insanlık için ortak bir hedefe doğru birlikte çalışarak nasıl etkili sonuçlar elde edilebileceğini sergiledi. Etkinlik sonunda iklim eylemini yerelleştirme, hem insanları hem de doğayı merkeze alan yaklaşımlar, kapsayıcı modüller tasarlama ve bu süreçlere araç olarak teknoloji ve oyunlaştırmayı dahil etmenin önemi gibi noktalar, ekiplerin ortaklaşa vurguladığı konulardan birkaçı oldu.

Öğrencilerin iklim krizi farkındalığının artırılması mücadele için belirleyici ve kritik bir önem taşıyor. İklim krizinin neden ve sonuçlarını daha somut ve bilimsel bir şekilde eğitime entegre etmek, değişim bağlamında önemli bir rol oynuyor. Bu alanda yetkin kurum, organizasyon ve bireylerin ise bunu başarmada büyük bir rolü var.

Raporu okumak için bu bağlantıyı ziyaret edin.