Keten bitkisi nasıl sürdürülebilir kalkınma için bir çözüm olabilir?

11 January 2023

UNDP Türkiye ve Döngü Kooperatifi'nin keteni konu alan kitapçığı, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve iklim kriziyle mücadelede ketenin katma değerinin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Döngü Kooperatifi, sürdürülebilir kalkınma için büyük bir potansiyele sahip olan keten bitkisinin hikayesini birlikte kaleme aldı. Keteni çok boyutlu bir şekilde ele alan kitapçık, ketenin tarihçesi, kültürdeki yeri, çevresel etkileri ve gelecekteki potansiyel kullanım alanları hakkında bilgi veriyor.

Yayında, keten bitkisinin minimum su ve pestisit ihtiyacıyla çevre ve iklim dostu bir kalkınma modeli sunması ve endüstrideki birçok alternatifine göre üretiminden işlenmesine kadar daha enerji verimli olması gibi yönleri ele alındı. Bu bağlamda UNDP ve Döngü Kooperatifi, keten bitkisinin katma değerinin daha iyi anlaşılmasını ve günümüzde oldukça az olan üretimi konusunda teşvik yaratılmasını amaçlıyor.

Son yıllarda çeşitli etmenlere bağlı olarak sıkça dalgalanmalar gösteren küresel keten talebi ve üretiminin, özellikle keten bitkisinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve endüstriyel kullanımındaki verimliliği gibi sebeplerden ötürü önemli ölçüde arttığı gözlemleniyor. 1980’ler itibarıyla Türkiye’de önemli bir düşüş yaşayan keten üretiminin önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

Türkiye'de ketenin tarihsel gelişimi, bilinen en eski kültür bitkilerinden biri olması ve ülke ekolojisinin hem yağlık hem liflik keten yetiştiriciliği için uygunluğu göz önüne alındığında, bu bitki ve türevlerinin tarımının desteklenmesi büyük önem kazanıyor. Katma değeri yüksek olan ketenin sosyal, ekonomik ve ekolojik potansiyelinin değerlendirilerek, üretiminin artırılmasına yönelik iş birliklerinin teşvik edilmesi de önem teşkil ediyor.

İklim krizi insanlık için giderek daha ciddi bir sorun haline gelirken artan çevre bilinci ile, birçok sektörde daha sürdürülebilir uygulamalar görülmeye başlandı. İklim değişikliğine uyumluluğu yüksek olan keten bitkisi, tekstil, gıda ve inşaat sektörü gibi çeşitli endüstrilerin hammaddesine dönüşebiliyor.

Kitapçık, sürdürülebilir tüketim ve üretim modelleri, iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil eylemler ve karasal ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı dahil olmak üzere birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“Dünden Bugüne Ketenin Yolculuğu” isimli kitapçığı okumak için lütfen tıklayın.